GLOBAL OUTSOURCING 2
Marcina Watoły 13, 41-106 Siemianowice Śląskie
NIP6431727997
TEL0322200460
Oceń firmę:
GLOBAL OUTSOURCING 2
NIP6431727997
KRS0000307878
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Marcina Watoły 13, 41-106 Siemianowice Śląskie

Numer telefonu

0322200460

Strona internetowa

http://www.global-outsourcing.pl

O Firmie

Global Outsourcing Sp. z o.o.

Nasza działalność skupia się wokół następujących kluczowych dziedzin:

  • Outsourcing finansowo-księgowy
  • Budowa departamentów finansowych i księgowych,
  • Projektowanie systemów rachunkowych
  • Budowa oraz prowadzenie centr finansowo - księgowych dla korporacji deweloperskich oraz innych przedsiębiorstw,
  • Implementacja oraz obsługa dedykowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem;

Pierwsza spółka z Grupy Global –GlobalOutsourcing Sp. z o.o.została założona w 2005 r. przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie usług finansowo-księgowych oraz doradztwa podatkowego i gospodarczego zdobytego w pracy dla znanych i renomowanych firm.

Działalność finansowo-księgowa stała się więc bazą rozwoju i zapoczątkowała dynamiczny rozwój spółki, który następnie skutkował poszerzaniem zakresu świadczonych usług i wyodrębnianiem kolejnych rodzajów działalności.

Umiejętność wykorzystania i powiązania zdobytego doświadczenia w wielu różnych dziedzinach i branżach pozwala nam świadczyć specjalistyczne usługi budowania wewnętrznych struktur organizacyjnych podmiotów jak również budowanie całych grup podmiotów, w tym planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Doświadczenie zdobyte w wielu różnych dziedzinach i branżach pozwala w pełni zaspokoić oczekiwania wymagających klientów. Pracownicy firmy dysponują wiedzą obejmującą nie tylko polskie zasady rachunkowości, ale również międzynarodowe standardy rachunkowości (IAS) i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (IFRS).

Ponad ośmioletnia współpraca z największym węgierskim developerem TriGranitDevelopment Corporationpozwoliłana rozpoczęciedziałalności w zakresie usług konsultingowych, doradczych oraz integracyjnych w zakresie informatyzacji modelów biznesów a takżerealizacji innowacyjnych projektów informatycznych.

Z usług firmy korzystają zarówno duże podmioty – w tym również notowane na giełdzie papierów wartościowych jak i mniejsze, które doceniły korzyści płynące z powierzenia części swoich obowiązków specjalistom firmy.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GLOBAL OUTSOURCING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MARCINA WATOŁY 13, 41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

NIP

6431727997
Copy

REGON

240945890
Copy

KRS

0000307878
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-16

Adres rejestrowy

UL. MARCINA WATOŁY 13, 41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Data rejestracji w KRS

2008-06-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-06-17

Sygnatura akt

RDF/593469/24/345

Strona WWW

http://www.global-outsourcing.pl

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
ZGODNIE Z PAR.17 UST.1 UMOWY SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ZARZĄD
Małgorzata Anna Tomera
Członek Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY

100% 50 udziałów o łącznej wartości 50.000,00zł.

PROKURA
Krzysztof Janusz Postolski
prokura samoistna, 44 lata
RADA NADZORCZA
Anna Bolcskei
64 lata
Krzysztof Paweł Barchanowski
42 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2022 2023
tys zł
tys zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
198,2
137,6
-30,6
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-62,8
-44,3
29,4
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-62,8
-44,4
29,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
41,7
25,5
-38,9
Podatek dochodowy Opis wskaźnika
0
0
-∞
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
156,5
112,1
-28,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
198,2
137,6
-30,6
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi Opis wskaźnika
302,1
317,7
5,2
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-40,2
-39,5
0,7
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
79
81,5
2,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-20,8
-14
6,8
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-20,8
-14
6,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2023 - 31-12-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2023 - 31-12-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2023 - 31-12-2023
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xades
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży