GIGANT
KASZTANOWA 3, JEGŁOWA, 57-130 PRZEWORNO
NIP7532018180
Oceń firmę:
GIGANT
NIP7532018180
Kapitał zakładowy135 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

KASZTANOWA 3, JEGŁOWA, 57-130 PRZEWORNO

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"GIGANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KASZTANOWA 3, 57-130 JEGŁOWA

NIP

7532018180
Copy

REGON

531563539
Copy

KRS

0000049358
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-25

Adres rejestrowy

UL. KASZTANOWA 3, 57-130 JEGŁOWA

Data rejestracji w KRS

2001-10-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-10-03

Sygnatura akt

RDF/512345/23/218

Kody Pkd

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.30.Z - Rozmnażanie roślin

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Marian Wawrzyniec Kuźmiński
Prezes Zarządu, 63 lata
UDZIAŁOWCY
Iwona Kuźmińska

16,67% 9 udziałów o łącznej wysokości 22.500,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych)

Marian Wawrzyniec Kuźmiński

83,33% 45 udziałów o łącznej wysokości 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0
0,5
0,4
-19,2
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0,6
0,9
39,5
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,8
0,7
0,8
12,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,9
2,4
2,8
15,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,6
0,9
39,8
Aktywa Opis wskaźnika
9,8
10
10,1
1,7
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0
0,5
0,4
-19,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,9
7,6
7,4
-2,8
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1
1,6
2,5
52,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,8
0,9
1,1
18,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,5
19,4
13,6
-5,8
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
19,7
24,2
27,5
3,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,7
28,9
15,3
-13,6
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,6
28,9
15,3
-13,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
25,9
37,9
34,6
-3,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
269
165
121
-44
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1.0366942882537842
1.275662899017334
1.3477922677993774
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
27.840496063232422
11.70745849609375
7.848202228546143
-3,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży