Gestion Paweł Mieczan
ul. Władysława Szafera 100 Lok. 10, 71-245 Szczecin
NIP8522349473
TEL+48509600550
Oceń firmę:
Gestion Paweł Mieczan
NIP8522349473
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Władysława Szafera 100 Lok. 10, 71-245 Szczecin

Numer telefonu

+48509600550

Strona internetowa

http://www.gestion.com.pl

O Firmie

Kim jesteśmy ? Gestion jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczą, specjalizującą się w kreowaniu międzynarodowej współpracy biznesowej pomiędzy firmami oraz pozyskiwaniu dotacji unijnych na ten cel. Działamy na rynku od 2011 r.

Jakie są nasze specjalizacje ? 1) Dotacje unijne Identyfikujemy źródła finansowania rozwoju firm i pomagamy firmom w ich pozyskaniu oraz rozliczeniu. 2) Rozwój importu i eksportu Dbamy o zwiększenie sprzedaży wśród naszych klientów poprzez wsparcie ich umiędzynarodowienia. 3) Powiązania kooperacyjne Kreujemy powstawanie i rozwój powiązań kooperacyjnych w postaci m.in. klastrów.

Jaka jest nasza przewaga konkurencyjna ? 1) Kontakty Posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów w kraju i za granicą – podmiotów i konsultantów, z którymi współpracujemy od kilku lat. Dzięki temu mamy dostęp do szczegółowych informacji z wielu branż na licznych rynkach światowych.

2) Doświadczenie Posiadamy bogate doświadczenie we wspieraniu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, a zatem znamy codzienne potrzeby firm oraz problemy, z jakimi spotykają się one poza granicami kraju. W ten sposób możemy Państwu zaproponować najkorzystniejsze i najbardziej skuteczne rozwiązania.

3) Strategie Oferujemy bezpłatne przedstawienie wstępnej koncepcji rozwoju firmy na rynkach zagranicznych, przez co macie Państwo możliwość poznania naszego potencjału oraz sposobu, w jaki świadczone są nasze usługi. Stwarza to Państwu okazję do przekonania się o celowości kontynuacji współpracy z nami.

4) Indywidualne podejście Gwarantujemy indywidualne pode- jście do potrzeb klienta i dostoso- wanie naszej propozycji współpracy do jego bezpośrednich oczekiwań. Gwarantuje to pewność, że usługa, którą dla Państwa zrealizujemy będzie zgodna z Państwa wymaga- niami. 5) Pewność Gwarantujemy terminowość, rzetelność i wysoką, jakość świadczonych usług, a zatem macie Państwo pewność, że środki zainwestowane w rozwój firmy na rynkach zagranicznych poprzez współpracę z nami przyczynią się do rozwoju Państwa firmy.

6) Kompetencje Posiadamy szerokie kompetencje w zakresie pozyskiwania dotacji na rozwój działalności proeksportowej, co gwarantuje dobór odpowiednich instrumentów finansowania rozwoju Państwa firmy na rynkach zagranicznych. Potwierdzeniem tego jest wysoki poziom skuteczności w zakresie pozyskiwanych przez nas dotacji na rzecz naszych Klientów.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GESTION PAWEŁ MIECZAN

Copy

Adres do doręczeń

ul. Władysława Szafera 100/10, 71-245 Szczecin

NIP

8522349473
Copy

REGON

321084209
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2015-05-14

Adres rejestrowy

ul. Władysława Szafera 100/10, 71-245 Szczecin

Przedsiębiorca

PAWEŁ MIECZAN

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2011-08-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.11.Z - Wydawanie książek

58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży