Geologia Jolanta Michoń
Modrzewiowa 53, 43-340 Kozy
NIP5512367172
TEL+48881915562
Oceń firmę:
Geologia Jolanta Michoń
NIP5512367172
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Modrzewiowa 53, 43-340 Kozy

Numer telefonu

+48881915562

Strona internetowa

http://geologia.kozy.com.pl

O Firmie

Firma GEOLOGIA JOLANTA MICHOŃ wykonuje usługi w zakresie: • Geologii inżynierskiej i geotechniki: - Projekty robót geologicznych - Dokumentacje geologiczno – inżynierskie - Dokumentacje badań podłoża - Opinie geotechniczne - Ekspertyzy - Wiercenia i wykopy badawcze wraz z nadzorem - Odkrywki fundamentów - Sondowania gruntów - Obliczanie stateczności skarp i zboczy • Nadzorów geotechnicznych budów: - Sprawozdania z nadzorów - Odbiory wykopów fundamentowych - Badania wskaźników zagęszczenia oraz modułów odkształcenia wszelkiego rodzaju nasypów, podsypek, zasypek i obsypek • Ochrony środowiska: - Pobór prób gruntów i wody gruntowej wraz z ich dostarczeniem do akredytowanego laboratorium w celu określenia w nich stężenia substancji chemicznych - Badania gruntów i wód podziemnych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko - Oceny przydatności gruntu do rozsączania ścieków z przydomowych oczyszczalni - Monitoring ilościowy i jakościowy wód podziemnych i gruntów • Badania laboratoryjne: - Analiza makroskopowa gruntu - Analiza uziarnienia gruntu - Określenie wilgotności naturalnej - Określenie wilgotności optymalnej - Określenie stopnia plastyczności, granicy płynności i plastyczności - Określenie agresywności wód w stosunku do betonu - Oznaczenia zawartości CaCO3 - Oznaczenia maksymalnego ciężaru objętościowego - Obliczenie wskaźnika zagęszczenia W ramach specjalistycznych badań wody oraz gruntu współpracujemy z szeregiem laboratoriów geotechnicznych, drogowych oraz ochrony środowiska

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Geologia Jolanta Michoń

Copy

NIP

5512367172
Copy

REGON

242935298
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-07

Adres rejestrowy

ul. Modrzewiowa 53, 43-340 Kozy

Przedsiębiorca

Jolanta Michoń

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2012-06-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży