GEOENVI S.C.
ul. Sienna 28, 25-725 Kielce
NIP9591948616
TEL+48668339588
Oceń firmę:
GEOENVI S.C.
NIP9591948616
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Sienna 28, 25-725 Kielce

Numer telefonu

+48668339588

Strona internetowa

www.geoenvi.pl

O Firmie

Kosztorysowanie prac ogólnobudowlanych

Kosztorys budowy domu to podstawa każdej inwestycji tego typu. Właściwy kosztorys pozwala oszacować wydatki związane z budową „własnych czterech kątów” oraz zaplanować budżety poszczególnych etapów budowy. Przygotowując kosztorys budowy domu należy wziąć pod uwagę szereg kategorii wydatków. Najlepiej kosztorys podzielić także według kolejnych etapów budowy, np. osiągnięcie stanu surowego otwartego, stanu surowego zamkniętego oraz stanu deweloperskiego.

Badanie geotechniczne gruntu pod dom jednorodzinny

Badanie to pozwala ocenić inwestorowi właściwy sposób posadowienia budowli i wykluczy późniejsze pękanie i “siadanie” budynku, co może wiązać się z zagrożeniami dla mieszkańców domu. Badania geotechniczne ze stwierdzonymi dobrymi warunkami gruntowo-wodnymi mogą zmniejszyć koszty posadowienia budynku.

Przykładowe zakresy badań geotechnicznych

Opinia geotechniczna dla budynku bez podpiwniczenia zawiera: wykonanie 3-4 odwiertów do głębokości 3-4 metrów lub wg wymagań Inwestora

Opinia geotechniczna dla budynku z podpiwniczeniem zawiera: wykonanie 3-4 odwiertów do głębokości 5-6 metrów lub wg wymagań Inwestora.

Opinia geotechniczna dla innych typów budowli - wg wymagań Zamawiającego.

Czas realizacji

Gotową dokumentację przekazujemy klientowi w terminie od kilku dni do około dwóch tygodni od daty złożenia zamówienia. W przypadku szczególnych uwarunkowań administracyjnych i technicznych termin realizacji może ulec wydłużeniu.

Ochrona Środowiska

Firma oferuje wykonanie prac związanych z aspektami ochrony środowiska zawartych 
w Ustawie „Prawo ochrony środowiska”.

W zakres oferowanych prac wchodzą:

  • rozpoznanie stanu środowiska gruntowo – wodnego (dot. terenów przemysłowych, zdegradowanych lub wątpliwych)
  • pobranie próbek gruntu i wody oraz wykonywanie badań laboratoryjnych
  • wykonanie analiz chemicznych pod kątem przewidywanego zanieczyszczenia
  • określenie zasięgu i kubatury potencjalnego zanieczyszczenia oraz metody rekultywacji
  • prowadzenie monitoringu środowiska
  • sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko, audytów ekologicznych, opinii o stanie środowiska gruntowo – wodnego

Rekultywacja

W zakres oferowanych prac wchodzą:

  • sczerpywanie wolnego produktu naftowego
  • oczyszczanie wód gruntowych i powierzchniowych z substancji ropopochodnych (kontenerowa stacja oczyszczania wody wyposażona w odmulacz, separator, wieżę strippingową oraz adsorber)
  • prowadzenie rekultywacji gleby w technologii EX – SITU (poprzez wymianę skażonych gruntów)
  • prowadzenie rekultywacji gleby w technologii IN – SITU (na miejscu poprzez wykonane otwory technologiczne bez wywożenia ziemi)

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GEOENVI - SPÓŁKA CYWILNA

Copy

Adres siedziby

ul. Sienna 28, 25-725 Kielce

NIP

9591948616
Copy

REGON

260611185
Copy

Forma prawna

spółka cywilna

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-21

Adres rejestrowy

ul. Sienna 28, 25-725 Kielce

Kody Pkd

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z - Transport drogowy towarów

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży