GD Poland International sp. z o.o.
Ul. Nadrzeczna 16 /C008, 05-552 Wólka Kosowska
NIP1090003668
Oceń firmę:
GD Poland International sp. z o.o.
NIP1090003668
KRS0000539724
Kapitał zakładowy267 926 500,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Nadrzeczna 16 /C008, 05-552 Wólka Kosowska

Strona internetowa

http://www.gdpoland.pl

O Firmie

Jesteśmy największym Centrum Handlowym w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym produkty azjatyckiego pochodzenia – z Chin i Wietnamu. Nasze sklepy i hurtownie zajmują łącznie ponad 40 ha, na których zlokalizowano 6 hal targowych i 4 wielkopowierzchniowe magazyny. Świetna lokalizacja, 25 km od Warszawy w Wólce Kosowskiej, stanowimy doskonały punkt zakupowy, zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i hurtowych. Wciąż się rozwijamy i zmieniamy. Idąc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, planujemy dalszy rozwój i rozbudowę naszego obiektu o kolejne hale usługowo-handlowe.

Zachęcamy i zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej i atrakcyjnie zróżnicowanej oferty tekstyliów, taniego obuwia, odzieży, torebek, zabawek dla dzieci oraz drobnego sprzętu AGD. U nas znajdą Państwo produkty dla całej rodziny i na każdą okazję!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GD POLAND INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NADRZECZNA 16 / C008, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

NIP

1090003668
Copy

REGON

360554700
Copy

KRS

0000539724
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-08-07

Adres rejestrowy

UL. NADRZECZNA 16 / C008, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

Data rejestracji w KRS

2015-01-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-01-23

Sygnatura akt

RDF/439929/22/420

Strona WWW

http://www.gdpoland.pl

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

77 - Wynajem i dzierżawa

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Jiang Wu
Członek Zarządu, 62 lata
Youda Rong
Członek Zarządu, 54 lata
Xiaobo Wu
Członek Zarządu, 60 lat
Jianmin Jin
Prezes Zarządu, 54 lata
Baohua Han
Członek Zarządu, 57 lat
UDZIAŁOWCY
SINO FRONTIER PROPERTIES LIMITED

100% 5.358.530 udziałów o łącznej wartości 267.926.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
35,3
25,3
26,9
6,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
32,3
33,6
34,1
1,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
281,8
286,2
299,5
4,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
314,1
319,9
333,6
4,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,4
2,3
4,5
92,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
6,3
6,3
6,4
0,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
17,5
5,9
16,4
179,4
EBITDA Opis wskaźnika
21,1
10,3
12,7
23,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
13,9
4,5
13,2
196,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,8
6,3
8,5
36,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
14,7
3,9
6,3
61,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
4,9
1,6
4,4
2,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
39,2
17,7
49,2
31,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
89,7
89,5
89,8
0,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
59,6
40,5
47,2
6,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
49,6
23,1
60,8
37,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
28
55
36
-19
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,2
1,6
3,2
1,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,8
1,6
0,8
-0,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży