FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZŁOTE SERCE
BATALIONÓW CHŁOPSKICH 5, 28-400 PIŃCZÓW
NIP6621817462
TEL+48413766005
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pozostałe Sprzedaż detaliczna Profil firmy FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZŁOTE SERCE
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZŁOTE SERCE
NIP6621817462
KRS0000406748
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

BATALIONÓW CHŁOPSKICH 5, 28-400 PIŃCZÓW

Numer telefonu

+48413766005

Strona internetowa

http://www.fundacjazloteserce.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Obejmuje opieką, zapewnia bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju wychowanków.

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz integruje ze środowiskiem.

Realizuje indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów.

Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa na każdym etapie kształcenia i samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Współdziała z rodzicami i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i młodzież.

Prowadzi przedsięwzięcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne i rewalidacyjne w Ośrodku i środowisku lokalnym.

Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym.

Organizuje dostępne formy wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych.

Umożliwia rozwijanie kreatywności uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które są prowadzone w miarę posiadanych środków.

Udziela rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci. Wspomaga przez organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ZŁOTE SERCE" W PIŃCZOWIE

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 5, 28-400 PIŃCZÓW

NIP

6621817462
Copy

REGON

260588948
Copy

KRS

0000406748
Copy

Forma prawna

fundacja

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-22

Adres rejestrowy

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 5, 28-400 PIŃCZÓW

Data rejestracji w KRS

2012-02-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-02-09

Sygnatura akt

RDF/412132/22/309

Strona WWW

http://www.fundacjazloteserce.com.pl

Kody Pkd

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

32.40.Z - Produkcja gier i zabawek

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Fundacji
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ZARZĄD
Anna Michnicka
Prezes Zarządu, 40 lat
RADA FUNDACJI
Paweł Zielonka
52 lata
Elżbieta Baran
67 lat
Anna Kwarciana
32 lata

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży