FUNDACJA FORMY WSPÓLNE
UL. Kazimierzowska 52/8, 02-546 WARSZAWA
NIP5213937986
TEL+48695756673
Oceń firmę:
FUNDACJA FORMY WSPÓLNE
NIP5213937986
KRS0000918734
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. Kazimierzowska 52/8, 02-546 WARSZAWA

Numer telefonu

+48695756673

Strona internetowa

https://formywspolne.org/

Media społecznościowe

O Firmie

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie

Projektujemy miejsca pamięci związane z trudną historią i mniejszościami etnicznymi na terenie Polski – upamiętniamy min. ofiary pochowane w grobach masowych, zniszczone cmentarze społeczności żydowskich, kaszubskich, ukraińskich, tworzymy wystawy stałe i czasowe.

Będąc kolektywem architektów, historyków artystów i prawników,  dążymy do wypracowania symbolicznej i uniwersalnej formy, włączając w proces projektowy jak najszersze grono ekspertów, organizacji społecznych i religijnych. 

Tworzymy i promujemy jasne zasady postępowania w takich miejscach.

Mamy 15 lat doświadczenia. Jesteśmy projektantami Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze, Upamiętnienia Archiwum Ringelbluma, wystawy stałej poświęconej historii społeczności kaszubskiej w książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie.

Oferta

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie

Projekty upamiętnień, renowacje cmentarzy, konsultacje i wsparcie merytoryczne dla w/w działalności prowadzonej przez inne organizacje społeczne lub lokalną administrację, organizacje warsztatów edukacyjnych, spacery po miejscach związanych z trudną historią, organizacja i udział w konferencjach, seminariach i dyskusjach poświęconych tematyce leżącej w obszarze działalności fundacji. 

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FUNDACJA FORMY WSPÓLNE

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KAZIMIERZOWSKA 52 / 8, 02-546 WARSZAWA

NIP

5213937986
Copy

REGON

389821534
Copy

KRS

0000918734
Copy

Forma prawna

fundacja

Data rejestracji na ALEO.com

2023-03-15

Adres rejestrowy

UL. KAZIMIERZOWSKA 52 / 8, 02-546 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2021-08-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2021-08-30

Sygnatura akt

RDF/551652/23/50

Strona WWW

https://formywspolne.org/

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

58.11.Z - Wydawanie książek

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Zwolniony
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2. 2. W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI TYLKO JEDNA OSOBA, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MOŻE SKŁADAĆ CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ZARZĄD
Marcin Marek Urbanek
Członek Zarządu, 47 lat
Tomasz Józef Kapliński
Członek Zarządu, 50 lat
Łukasz Mieszkowski
Członek Zarządu, 46 lat
Piotr Michalewicz
Członek Zarządu, 51 lat

Sprawozdania finansowe

30-08-2021 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

30-08-2021 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

30-08-2021 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży