Fitness Club 24 sp. z o.o.
Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała
NIP5472076763
Oceń firmę:
Fitness Club 24 sp. z o.o.
NIP5472076763
KRS0000285747
Kapitał zakładowy2 050 000,00 zł
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Fitness Club 24 to firma, która istnieje na rynku od 2008 roku. Zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem klubów fitness i siłowni oraz serwisem. Na chwilę obecną wyposażyliśmy ponad 500 klubów fitness. Współpracujemy także z instytucjami pożytku publicznego, między innymi: ze szkołami, Policją oraz Wojskiem Polskim. W naszej ofercie znajdziecie Państwo, maszyny do treningu siłowego, sprzęt cardio jak bieżnie czy orbitreki, bramy do treningu funkcjonalnego, bogatą gamę akcesoriów, oraz wyposażenie.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FITNESS CLUB 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KOMOROWICKA 110, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP

5472076763
Copy

REGON

240734176
Copy

KRS

0000285747
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-09-08

Adres rejestrowy

UL. KOMOROWICKA 110, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Data rejestracji w KRS

2007-07-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-07-31

Sygnatura akt

RDF/537176/23/479

Kody Pkd

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

63.11.Z - Przetwarzanie danych

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13 - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: A) W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,-ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA, B) W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,-ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Martin Himmel
Wiceprezes Zarządu
Piotr Jacek Janas
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Martin Himmel

50% 2050 udziałów o łącznej wartości 1.025.000,00 zł

Peter Jacek Janas

50% 2050 udziałów o łącznej wartości 1.025.000,00 zł

PROKURA
Marcin Jędrzejko
samoistna, 36 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
25,1
28,1
27,7
-1,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
9,8
8,6
6,9
-19,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5,3
7,3
7,3
0,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
15,1
15,9
14,2
-10,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,3
1,2
0,6
-53
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-4,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,7
2,4
0,3
-87,1
EBITDA Opis wskaźnika
2
2,7
0,8
-72,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
13,5
14,3
12,8
-10,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,9
2,6
0,7
-73,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,4
2
0,1
-93
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
25,5
26,8
1,9
-24,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,4
7
0,5
-6,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
35,1
46
51,6
5,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
7,8
9,6
2,7
-6,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,8
8,6
1,1
-7,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
124
108
91
-17
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
1,7
1,9
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,5
0,9
3,3
2,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
3 Mar sp. z o.o. 2018-05-30 13:37:55

Firmy z tej samej branży