ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo rachunkowe i księgowe Profil firmy Fiskalia sp. z o.o. sp.k.
Fiskalia sp. z o.o. sp.k.
NIP8842800343
KRS0000821867
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Strefowa 9, 58-160 Świebodzice

Numer telefonu

48537808690

Strona internetowa

https://fiskalia.pl

Media społecznościowe

O Firmie

Marka Fiskalia została stworzona dla przedsiębiorców, którzy stawiają duże wymagania w zakresie obsługi księgowej i kadrowej. Zapewniamy kompleksową i przede wszystkim aktywną współpracę z klientem.


Podchodzimy w sposób indywidualny do każdej firmy. Stawiamy bardzo duży nacisk na sprawną komunikację i niezwłoczną wymianę informacji na temat bieżących wyników finansowych. Ponadto gwarantujemy czynne wsparcie i reprezentację przed organami administracyjnymi i instytucjami kontroli publicznej.


Obecnie wiele biur zewnętrznych w dziedzinie księgowości i kadr korzysta z nowoczesnych narzędzi oraz sprawdzonych modernizacji metodyki pracy. Niestety bardzo często pozostają niezaangażowane w interes przedsiębiorstwa klienta, a przez to nie wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny.


Fiskalia to marka, która powstała w celu zapewnienia zleceniodawcy poczucia komfortu z perspektywy finansowej i podatkowo-prawnej. Dzięki wprowadzeniu naszych rozwiązań działalność każdej firmy staje się o wiele łatwiejsza i efektywniejsza. Gwarantujemy poprawę statystyk w wyniku optymalizacji księgowości.


Usługi świadczone przez Fiskalia to oszczędności nawet o 45% w porównaniu do kosztów utrzymywania wewnętrznego stanowiska księgowej. Umożliwiamy koncentrację zasobów firmy na podstawowych celach działalności biznesowej. Stawiamy nacisk na właściwy, prosty przekaz informacji. Naszym priorytetem jest przede wszystkim spójna, przejrzysta i zrozumiała komunikacja z klientem.


Implementujemy terminowy i przejrzysty systemem danych finansowych, który znacznie skraca proces podejmowania decyzji w strukturze zarządu. Dostarczamy odpowiednie zaplecze biurowe i techniczne, szczególnie w kwestii archiwizacji dokumentów. Standaryzacja dokumentacji, analiz, faktur, procedur i raportów to jedynie ułamek naszych możliwości. Ponadto usprawniamy prowadzenie rozrachunków finansowych oraz nadzór rozliczeń. 

Oferta

Nasza działalność obejmuje szeroki zakres usług księgowo-kadrowych, między innymi:


Prowadzenie dokumentacji księgowych w postaci ksiąg rachunkowych oraz ewidencji do celów podatku od towarów i usług.


Wykonujemy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia.


Zajmujemy się prowadzeniem zagadnień kadrowo-płacowych, jak na przykład:


  • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych,
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innej dokumentacji pracowniczej,
  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
  • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych.


Dokonujemy oceny dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego oraz podejmujemy decyzje o sposobie ich zakwalifikowania, wraz z ujęciem ich w odpowiednich ewidencjach.


Ustalamy wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS


Sporządzamy roczne zeznania CIT za zakończony rok podatkowy


Pozostajemy w stałym kontakcie ze zleceniobiorcą co do jego zobowiązań podatkowych


Reprezentujemy zleceniodawcę przed Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną przez zleceniodawcą działalnością gospodarczą - posiadamy polisę OC na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FISKALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STREFOWA 9, 58-160 ŚWIEBODZICE

NIP

8842800343
Copy

REGON

385253205
Copy

KRS

0000821867
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2020-07-31

Adres rejestrowy

UL. STREFOWA 9, 58-160 ŚWIEBODZICE

Data rejestracji w KRS

2020-01-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2020-01-03

Sygnatura akt

WR.IX NS-REJ.KRS/22136/21/631

Strona WWW

https://fiskalia.pl

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ FISKALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0
42,1
-∞
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
225,2
-∞
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-38,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
61,1
-∞
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
-18,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0
42,1
-∞
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-38,9
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-17,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-17,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-44,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży