In+ KM
ul, 39-200 Dębica
NIP8722358382
Oceń firmę:
In+ KM
NIP8722358382
Profil niepotwierdzony
1,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

ul, 39-200 Dębica

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

In Plus Krzysztof Mirus

Copy

Adres do doręczeń

ul. Kombatantów 12, 39-200 Dębica

NIP

8722358382
Copy

REGON

180974610
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2023-11-07

Adres rejestrowy

ul. Kombatantów 12, 39-200 Dębica

Przedsiębiorca

Krzysztof Mirus

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2013-05-15

Status

Aktywny

Kody Pkd

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

1/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
zleceniodawca 2023-06-09 14:11:49
Zdecydowanie odradzam. Nierzetelny wykonawca, wiele usterek i niedociągnięć, przeciągające się wykonanie prac, niezgodności z ustalonym planem, pozostawiony bałagan. Niejasne naliczanie opłat, brak rachunków do wglądu.

Firmy z tej samej branży