FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. KWIATOWA 1-2, 86-134 DOLNA GRUPA
NIP5592041626
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Budownictwo, usługi i materiały budowlane Budowanie instalacji Instalacje elektryczne Profil firmy FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP5592041626
KRS0000506461
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KWIATOWA 1-2, 86-134 DOLNA GRUPA

Strona internetowa

www.firmainel.pl

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb i wymogów zawodowych kierowców oraz pozostałych osób, którym do wykonywania zawodu potrzebny jest niezawodny pojazd. W tej kategorii dostępne są samochody sprawdzonych producentów, których specyfika jest dopasowana do wymagań klientów.


Samochody osobowe dostępne w ofercie FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA to maszyny wyselekcjonowane pod kątem zaspokojenia potrzeb zarówno specjalistów, jak też osób prywatnych. Pojazdy w tej kategorii to najczęściej standardowe modele, które sprawdzą się w większości zastosowań (również we flotach).


Firma FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest dostępna w rejestrze KRS od 17.04.2014. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty lub działalności FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KWIATOWA 1-2, 86-134 DOLNA GRUPA

NIP

5592041626
Copy

REGON

341565850
Copy

KRS

0000506461
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Adres rejestrowy

UL. KWIATOWA 1-2, 86-134 DOLNA GRUPA

Data rejestracji w KRS

2014-04-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-04-17

Sygnatura akt

BY.XIII NS-REJ.KRS/3617/23/958

Strona WWW

WWW.FIRMAINEL.PL

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ (FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ZGODNIE Z USTANOWIONYM SPOSOBEM REPREZENTACJI.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
FIRMA INEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UDZIAŁOWCY

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawozdanie z działalności Firmy INEL Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa

za rok obrotowy od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.


  Firma INEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

  komandytowa Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2; 86-134 Dragacz, została

  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział

  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17-04-2014r. po

  numerem 0000506461.

  Spółka prowadzi działalność pod numerem PKD 43.21.Z - roboty

  związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

  roboty drogowe w ograniczonym zakresie. Pierwszym rokiem

  obrotowym był okres 05-05-2014r. do 31-12-2014r. Bieżący okres

  obrotowy to 01-01-2017r. do 31.12.2017r. 1. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.

  Rok obrotowy od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. był trzecim pełnym rokiem działalności Firmy.

  Zatrudnienie w Spółce na koniec roku wynosiło 22 osoby.

  Wszelkie działania Spółki były oparte na założeniach przyjętych przez

  Zarząd i Udziałowców Spółki. Firma dąży do dalszego rozwoju i wypracowania zysku. 2. Przewidywany rozwój Spółki

  Spółka z rokiem 2018 zamierza zwiększyć zatrudnienie pracowników, co pozwoli na wypracowanie większego zysku. 3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

  Firma w roku 2017 osiągnęła przychody w kwocie 14 519 183,24zł

  (słownie: czternaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sto

  osiemdziesiąt trzy złote 24/100), koszty Spółki za 2017r. wyniosły

  13 681 214,38zł (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt

  jeden dwieście czternaście złotych 38/100).

  Spółka nie posiada żadnych oddziałów.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
14,3
15
12,3
-18
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
10,9
10,7
12,7
19,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,6
4,7
4,7
0
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
15,5
15,4
17,4
12,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,2
-12,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
118,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,8
0,5
0,2
-66,8
EBITDA Opis wskaźnika
1,4
1,1
0,7
-38,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,8
0,5
0,2
-66,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
12,5
12,6
14,9
17,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,1
0,9
0,5
-46,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
18,3
9,8
3,3
-6,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,9
3,1
1,3
-1,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
29,6
30,8
27,3
-3,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,7
7,4
5,5
-1,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,9
3,1
1,3
-1,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
272
259
376
117
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,2
1,2
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,1
4,1
5,4
1,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 30-04-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 30-04-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2020 - 30-04-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży