ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Mieszany Profil firmy Fenix sp. z o.o.
Fenix sp. z o.o.
NIP7582356631
KRS0000546759
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

2, 06-216 Jarzyły

Numer telefonu

+48 795 808 502

Strona internetowa

http://www.biuroobslugitransportu.pl

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

JARZYŁY 2, 06-216 JARZYŁY

NIP

7582356631
Copy

REGON

360946988
Copy

KRS

0000546759
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-06-26

Adres rejestrowy

JARZYŁY 2, 06-216 JARZYŁY

Data rejestracji w KRS

2015-03-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-03-04

Sygnatura akt

BI.XII NS-REJ.KRS/14486/21/674

Strona WWW

http://www.biuroobslugitransportu.pl

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU JEŚLI JEST WYBRANY) JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Piotr Grabowski
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Elżbieta Młynarska

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5000 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,1
2,3
105,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,4
7,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
-0
-916,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,3
0,3
-5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,1
-∞
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
-18,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-0
-209,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
-0
-117,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
-0
-160,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0
-209,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,3
0,3
-0,9
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
838,2
112,3
-725,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,4
-1,8
-5,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
1,3
-11,3
-12,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,9
-0,4
-5,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,4
-1,8
-5,2
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
49
58
9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xades
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży