FAST TRADE Łukasz Młudzik
Bielska 67, 09-400 Płock
NIP7752401372
Oceń firmę:
FAST TRADE Łukasz Młudzik
NIP7752401372
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Bielska 67, 09-400 Płock

Strona internetowa

http://www.fasttrade.com.pl

O Firmie

Zapewniamy Państwu specjalistyczne rozwiązania BHP i PPOŻ dostosowane do indywidualnych potrzeb. Bez względu na lokalizację Państwa firmy, branżę oraz to czy zamówienie jest pojedyncze czy może jest kompleksową obsługą wszystkich lokalizacji przedsiębiorstwa nasze rozwiązania i ofertę dopasujemy do konkretnych wymagań. Zaufało nam już ponad 3 tysiące naszych partnerów biznesowych i klientów. Charakteryzuje nas szybkość działania, profesjonalizm, a przede wszystkim bardzo konkurencyjne ceny.

Oferujemy Państwu produkty w następujących kategoriach:

- obuwie,

- odzież,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki ochrony zbiorowej,

- sprzęt do pracy na wysokości,

- gaśnice,

- hydranty,

- ewakuacja (znaki, tablice itp.)

- ADR (walizki, wyposażenie, tablice)

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie szkoleń BHP, również w języku angielskim.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Rodzaj działalności

pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FAST TRADE ŁUKASZ MŁUDZIK

Copy

Adres do doręczeń

ul. Bielska 67, 09-400 Płock

NIP

7752401372
Copy

REGON

145980658
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-08-08

Adres rejestrowy

ul. Bielska 67, 09-400 Płock

Przedsiębiorca

ŁUKASZ MŁUDZIK

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2012-01-30

Status

Aktywny

Kody Pkd

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży