FAST SA
CZECHOSŁOWACKA 3, 81-963 GDYNIA
NIP5830005615
TEL+48601301092
Oceń firmę:
FAST SA
NIP5830005615
KRS0000407736
Kapitał zakładowy112 812,72 zł
1,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

CZECHOSŁOWACKA 3, 81-963 GDYNIA

Numer telefonu

+48601301092

Strona internetowa

http://www.fast.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Już 25 lat świadczymy profesjonalne usługi i realizujemy specjalistyczne projekty w obszarach antykorozji, izolacji i wyposażenia wnętrz. Kulturę naszej organizacji opieramy na zaufaniu, partnerstwie i wiarygodności. Staramy się przenosić te wartości na relacje z naszymi Klientami. Lojalna współpraca zawsze oznacza dla nas wspólny wysiłek i koncentrację na osiągnięciu założonego celu.

Świadcząc usługi szczególnie dbamy o dobro naszych Klientów i sukces realizowanych dla nich przedsięwzięć. Każdy projekt traktujemy indywidualnie i podchodzimy do niego kompleksowo. Uważamy, że rzeczywista umiejętność słuchania naszych Klientów, dokładne zrozumienie ich potrzeb oraz efektywna komunikacja są gwarancją udanej współpracy. A przemyślany sposób realizacji zlecenia i monitoring prowadzonych działań przynoszą oczekiwane, wymierne efekty.

W całym procesie opieramy się na ludziach – zespole wykwalifikowanych fachowców, którzy wspierają Klientów na każdym etapie realizowanych projektów. Nie boimy się wyzwań – w naszym portfolio obecne są realizacje nietypowe, wymagające szczególnego, wielopłaszczyznowego podejścia i wyjątkowej precyzji, wykorzystujące najnowsze technologie i specjalistyczne doświadczenie.

Wyróżnia nas przemyślany sposób wykonania zlecenia. Projekty zawsze realizujemy zgodnie z potrzebami i wymogami inwestycji, pełną dokumentacją oraz na czas, w terminie i zakładanym budżecie. Nasi Project Managerowie certyfikowani przez International Project Management Association (IPMA) to wieloletni praktycy i eksperci w swoich dziedzinach, którzy monitorują każdy etap realizacji projektu, zapewniając właściwy przebieg procesu wykonawczego. Efektem takiego podejścia jest doskonała jakość realizacji, pełna satysfakcja partnerów oraz długofalowa współpraca.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FAST SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KADŁUBOWCÓW 2, 81-336 GDYNIA

NIP

5830005615
Copy

REGON

001311469
Copy

KRS

0000407736
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2014-08-08

Adres rejestrowy

UL. KADŁUBOWCÓW 2, 81-336 GDYNIA

Data rejestracji w KRS

2012-01-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-01-11

Sygnatura akt

GD.VIII NS-REJ.KRS/20402/23/231

Strona WWW

http://www.fast.pl

Kody Pkd

31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

30.11.Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających

31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych

33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM ZACIĄGANIE W IMIENIU SPÓŁKI JEDNORAZOWO ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ POWYŻEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU.
ZARZĄD
Krzysztof Piotr Klocek
Prezes Zarządu, 50 lat
PROKURA
Tomasz Tadeusz Orzechowski
samoistna, 47 lat
RADA NADZORCZA
Zdzisław Kulczycki
79 lat
Tadeusz Marian Kubica
87 lat
Anna Magdalena Klocek Wojtaszek
44 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
105,1
66
78,2
18,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
45,3
25,2
25,9
2,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
65,9
71,5
75,1
5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
111,2
96,6
100,9
4,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
1
0,6
0,6
3,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
32,9
21,4
15,7
-26,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,4
6
4,8
-20,7
EBITDA Opis wskaźnika
5,1
-0,1
1,8
2513,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
4,1
-0,6
1,2
282,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,7
5,6
4,5
-20,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
88,9
38,7
38,9
0,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
4,2
7,8
5,9
-1,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,6
8,4
5,7
-2,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
59,3
74
74,4
0,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,8
-0,1
2,3
2,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,3
9,1
6,1
-3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
43
42
61
19
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,1
1,7
1,6
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-6,4
285,8
-8,7
-294,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (8)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

1/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
marian niewiadomski 2021-11-30 08:35:32
jemy na szatniach ,nie ma stołówki dla wszystkich pracowników,zbliża się zima a na szatni zimno,a potem mają pretensje czemu nie chodzimy do pracy,totalny syf i obłuda -mamy 21 wiek ,a traktowanie jak niewolników

Firmy z tej samej branży