EXISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. INNOWACYJNA 1, 16-400 SUWAŁKI
NIP8442358375
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Doradztwo techniczne Profil firmy EXISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EXISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8442358375
KRS0000647427
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. INNOWACYJNA 1, 16-400 SUWAŁKI

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EXISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. INNOWACYJNA 1, 16-400 SUWAŁKI

NIP

8442358375
Copy

REGON

365885412
Copy

KRS

0000647427
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. INNOWACYJNA 1, 16-400 SUWAŁKI

Data rejestracji w KRS

2016-11-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-11-17

Sygnatura akt

RDF/564502/23/357

Kody Pkd

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ZARZĄD
Rimante Szupszyńska
Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu, 34 lata
Tom Szupszyński
Prezes Zarządu, 41 lat
UDZIAŁOWCY
Rimante Szupszyńska

25% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych

Tom Szupszyński

75% 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,5
55,6
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,5
52,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,5
52,4
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,4
53,5
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
0
0
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,6
0,8
32,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,5
52,4
Aktywa Opis wskaźnika
0,3
0,9
1,2
39,1
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,4
52
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,9
179,9
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,4
2,3
4,5
90,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,4
53,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,3
0,9
1,2
39,1
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0,1
0
0
-100
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
274,1
46,9
53,7
6,8
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
25,5
69,5
66,3
-3,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
18,4
13,5
10,8
-2,7
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
17,2
12,3
9,8
-2,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,3
13,5
10,8
-2,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
50
42
34
-8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1.7863596677780151
3.2791361808776855
2.971459150314331
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0.78935307264328
-1.0033413171768188
-1.8427889347076416
-0,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży