Eurpol S.C.
ul. Hutnicza 10,, 41-409 Mysłowice
NIP6443357750
Oceń firmę:
Eurpol S.C.
NIP6443357750
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Hutnicza 10,, 41-409 Mysłowice

O Firmie

Nasza firma od 2006 roku koncentruje swoją działalność na handlu materiałami filtracyjnymi stosowanymi w nowoczesnych procesach produkcyjnych, podejmując niemal każde wyzwanie w dziedzinie filtrów przemysłowych. Z całkowicie polskim kapitałem EurPol aktywnie zaopatruje małe, średnie jak i korporacyjne przedsiębiorstwa. Obok rozwiązań standardowych oferujemy szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Dostarczane przez nas nowoczesne rozwiązania umożliwiają filtrację różnych medium w układach m.in. hydraulicznych, pneumatycznych, odpylania, klimatyzacji, wentylacji

W naszej ofercie znajdują się również filtry i części do maszyn budowlanych, w tym przeładunkowych, samochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych. Prowadzimy sprzedaż zarówno poszczególnych filtrów, jak i całych kompletów filtrów : silnika, hydrauliki, transmisji - skrzyni, nawiewu, klimatyzacji.

Nasza firma zajmuje się także sprzedażą przemysłowych osuszaczy sprężonego powietrza jak i wynajmem urządzeń do osuszania pomieszczeń, hal, budynków do utrzymywania poprawnej wilgotności w pomieszczeniach technicznych.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EURPOL S.C.

Copy

Adres siedziby

ul. Nowozachęty 21AA, 41-407 Imielin

NIP

6443357750
Copy

REGON

240718728
Copy

Forma prawna

spółka cywilna

Data rejestracji na ALEO.com

2016-12-06

Adres rejestrowy

ul. Nowozachęty 21AA, 41-407 Imielin

Kody Pkd

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z - Handel energią elektryczną

35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych

35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży