Europejskie Centrum Edukacyjne Centrus Natalia Gołka
ul.opatowska 10, 27-420 Bodzechów
NIP8221879331
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Edukacja Języki obce Profil firmy Europejskie Centrum Edukacyjne Centrus Natalia Gołka
Europejskie Centrum Edukacyjne Centrus Natalia Gołka
NIP8221879331
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul.opatowska 10, 27-420 Bodzechów

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma Europejskie Centrum Edukacyjne "Centrus" istnieje od 15 lat. Zajmujemy się szkoleniami, doradztwem i wsparciem dla firm polskich na rynkach Rosji, Białorusi i Ukrainy, prowadzimy szkolenia personelu dla zakładów oraz prowadzimy Zakład Produkcji Odzieży, który specjalizuje się w produkcji koszul męskich oraz bluzek damskich koszulowych. Współpracujemy z różnymi zleceniodawcami. Głównym naszym odbiorcą jest Vistula. Szyjemy głównie koszule służbowe, korporacyjne i dla służb mundurowych - Straż Graniczna, Lasy Państwowe, Inspekcja Drogowa, Policja, Straż Pożarna, Telefonie Komórkowe, Banki, restauracje, firmy ochrony, dla księży oraz koszule wizytowe.

Posiadamy nowe specjalistyczne maszyny i doświadczona kadrę. Wykonujemy zamówienia łącznie z projektowaniem wykroi i krojeniem materiału. Wykonujemy z tkaniny powierzonej lub własnej. Zdolność produkcyjna to ok. 2500 szt koszul, lub bluzek w miesiącu.

Produkujemy również torby bawełniane własnej konstrukcji i dla różnych odbiorców; dla kibiców, myśliwych, dzieci, dorosłych

Możemy produkować z własnym zastrzeżonym znakiem firmowym PENDO, lub znakiem Zamawiającego

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Europejskie Centrum Edukacyjne "Centrus" Natalia Gołka

Copy

Adres do doręczeń

ul. Bursztynowa 12, 05-077 Warszawa

NIP

8221879331
Copy

REGON

015798992
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2016-09-18

Adres rejestrowy

ul. Bursztynowa 12, 05-077 Warszawa

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul.Opatowska 10, 27-420 Bodzechów

Przedsiębiorca

NATALIA GOŁKA

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2004-09-01

Status

Zawieszony

Kody Pkd

85.59.A - Nauka języków obcych

13.95.Z - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

14.12.Z - Produkcja odzieży roboczej

14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.14.Z - Produkcja bielizny

14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.D - Działalność paramedyczna

87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.B

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży