ENVIROS TECHNOLOGIES COMPANY EUROPE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŚW. FILIPA 23 / 3, 31-150 KRAKÓW
NIP6761018560
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Kultura i sztuka Obiekty kulturalne Profil firmy ENVIROS TECHNOLOGIES COMPANY EUROPE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ENVIROS TECHNOLOGIES COMPANY EUROPE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6761018560
KRS0000218574
Kapitał zakładowy35 800,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ŚW. FILIPA 23 / 3, 31-150 KRAKÓW
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ENVIROS TECHNOLOGIES COMPANY EUROPE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŚW. FILIPA 23 / 3, 31-150 KRAKÓW

NIP

6761018560
Copy

REGON

350811463
Copy

KRS

0000218574
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. ŚW. FILIPA 23 / 3, 31-150 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2004-10-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-10-19

Sygnatura akt

RDF/425945/22/631

Kody Pkd

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

51 - Transport lotniczy

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY-SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Paweł Maternowski
Prezes, 68 lat
UDZIAŁOWCY
Thomas Alan Duffy

100% 358 udziałów o łącznej wartości 35800

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,4
1,3
0
-100
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-1,3
-1,3
0
100,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0
0
0
26,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
116,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0
1,3
2 068 476,4
EBITDA Opis wskaźnika
0
0
1,3
2 068 476,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0
0
0
26,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0
1,3
2 068 476,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0
1,3
2 068 476,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0,1
-0
14 786
14 786
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-25,1
0,9
19 286,9
19 286
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-3350,3
-17 857,9
96,1
17 954
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12,1
0,9
19 286,9
19 286
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-25,1
0,9
19 286,9
19 286
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
36 225
36 225
19
-36 206
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0
0
25,6
25,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
116,1
1001,5
-0
-1001,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży