Enterium Sp. z o.o.
Ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów
NIP6342750345
TEL48327508010
Oceń firmę:
Enterium Sp. z o.o.
NIP6342750345
KRS0000357530
Kapitał zakładowy200 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

Numer telefonu

48327508010

Strona internetowa

https://www.enterium.pl

Media społecznościowe

O Firmie

Projektujemy i wdrażamy usystematyzowaną, wspartą nowoczesną technologią analitykę biznesową i controlling finansowy, dynamizując transformację cyfrową naszych Klientów. Dzięki temu m.in. poprawiamy ich efektywność i zarządzanie obiegiem gotówki, szybciej i taniej pozyskujemy dla nich finansowanie, przyczyniamy się do wzrostu wartości ich firm.


Działamy elastycznie w modelu usługowym, oferując zakres skrojony na szczególne potrzeby Klientów. Nasze rozwiązania są efektywną alternatywą dla zatrudniania na pełny etat analityków, kontrolerów finansowych czy CFO (dyrektora finansowego) lub mogą stanowić uzupełnienie tych kompetencji, gdy koncentrujemy się na dostarczaniu narzędzi analitycznych.

Oferta

Potrzebujesz wsparcia technologiczno-procesowego w celu zmiany modelu zbierania i przetwarzania danych?


Stworzymy lub zoptymalizujemy architekturę procedur i narzędzi analitycznych do analizy retrospektywnej i planowania. Pomożemy w identyfikacji i konstrukcji wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej uszytych na miarę dla Twojego biznesu.


  • Obrazujemy procesy biznesowe zachodzące w organizacjach.
  • Pozwalamy na szybkie raportowanie i wizualizacje danych pochodzących z różnych źródeł.
  • Pomagamy przejść transformację biznesową w organizację podejmującą decyzje w oparciu o dane.
  • Nasze rozwiązania Business Intelligence opieramy w znacznej mierze na platformie Microsoft Power BI.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ENTERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. METALOWCÓW 13, 41-500 CHORZÓW

NIP

6342750345
Copy

REGON

241610246
Copy

KRS

0000357530
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2021-11-18

Adres rejestrowy

UL. METALOWCÓW 13, 41-500 CHORZÓW

Data rejestracji w KRS

2010-05-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-05-31

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/35302/23/492

Strona WWW

https://www.enterium.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

63.11.Z - Przetwarzanie danych

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDĄCY RÓWNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ZARZĄD
Bartosz Roch Ostafiński
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Bartosz Roch Ostafiński

50% 800 udziałów o łącznej wartości 80 000,00zł

50% 800 udziałów o łącznej wartości 80 000,00zł

PROKURA
Szymon Piotr Bula
prokura samoistna, 44 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
662,2
819,9
741,9
-9,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
189,5
224,8
354,8
57,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
86,8
114,6
0,2
-99,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
276,4
338,4
355
4,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
15,6
44,5
141,9
218,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
46,7
26,6
21,8
-17,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
12,3
33
-86,6
-362,5
EBITDA Opis wskaźnika
81,1
63,6
-59,6
-193,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
5,5
27,8
-86,6
-411,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
34,4
37,1
-81,4
-319,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
128,9
219,4
257,8
17,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,3
24,2
-41 598,8
-41 623
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,8
3,4
-11,7
-15,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
31,4
33,9
0,1
-33,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12,2
7,8
-8
-15,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,9
4
-11,7
-15,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
81
82
137
55
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
1,2
0,9
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1
-2,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży