BIZNESOWA GRUPA ZAKUPOWA SP. Z O.O.
UL. KRÓLEWSKA 65A/1, 30-081 KRAKÓW
NIP6312648062
TEL+48605050896
Oceń firmę:
BIZNESOWA GRUPA ZAKUPOWA SP. Z O.O.
NIP6312648062
KRS0000447536
Kapitał zakładowy5 100,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KRÓLEWSKA 65A/1, 30-081 KRAKÓW

Numer telefonu

+48605050896

Strona internetowa

http://www.energydeal.pl

O Firmie

Biznesowa Grupa Zakupowa Sp. z o.o. została powołana przez zespół prawników i ekonomistów w celu wykorzystania nowych możliwości biznesu jakie wynikają z grupowego zawierania umów gospodarczych. Działalność spółki polega przede wszystkim na przekonaniu małych i średnich przedsiębiorców do proponowanej formuły grupowych zakupów i budowaniu związków zakupowych.

Działalność spółki ma na celu umocnienie pozycji negocjacyjnej small-business’u w rozmowach z dużymi graczami na rynku. Biznesowa Grupa Zakupowa zrzesza podmioty gospodarcze, a przedsiębiorcy uczestniczący w naszych grupach mogą tylko zyskać – spółka zobowiązuje się bowiem, że wynegocjowane umowy będą zawsze korzystniejsze od tych, które uzyskaliby indywidualnie.

Stworzenie grup zakupowych to jednak nie wszystko, co daje gwarancję obniżki ceny. Biznesowa Grupa Zakupowa prowadzi w imieniu uczestników grup negocjacje handlowe z zachowaniem zasad pełnego profesjonalizmu. Rozmowy w imieniu naszych partnerów są prowadzone przez osoby z wiedzą i doświadczeniem z zakresu negocjacji handlowych – profesjonalistów. Ponadto, spółka korzysta z merytorycznego wsparcia kancelarii adwokackich, radców prawnych oraz podatkowych. Dopiero więc czynnik osobowy oraz dostęp do fachowej wiedzy daje rękojmie należytej staranności w złożonym i trudnym procesie rozmów gospodarczych z dużymi podmiotami. Biznesowa Grupa Zakupowa w swojej działalności łączy więc korzyści jakie dają efekt skali grupowych zakupów oraz fachowa reprezentacja interesów gospodarczych.

Realizując projekt „Energy Deal” Biznesowa Grupa Zakupowa chce wspomóc małe i średnie firmy. Spółka obecnie tworzy dużą grupę zakupową, w imieniu której przystępuje do negocjacji z dostawcami energii elektrycznej w celu obniżenia cen. Ostatnie tendencje wskazują, że nasza grupa ma szanse uzyskać bonifikatę na ceny energii elektrycznej nawet do 30% jej dotychczasowej wartości.

Nasze usługi:

  • Kojarzenie przedsiębiorców o tym samym interesie gospodarczym (budowanie grup zakupowych);
  • Prawna i ekonomiczna obsługa stworzonych grup zakupowych;
  • Reprezentacja grup zakupowych w negocjacjach handlowych;
  • Obsługa partnerów biznesowych po podpisaniu umowy.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BIZNESOWA GRUPA ZAKUPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KRÓLEWSKA 65A / 1, 30-081 KRAKÓW

NIP

6312648062
Copy

REGON

243159376
Copy

KRS

0000447536
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-25

Adres rejestrowy

UL. KRÓLEWSKA 65A / 1, 30-081 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2013-01-15

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-01-15

Sygnatura akt

GL.X NS-REJ.KRS/21495/13/393/NIP

Strona WWW

http://www.energydeal.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Tomasz Grzegorz Gałuszka
Wiceprezes Zarządu, 35 lat
Adam Macutkiewicz
Prezes Zarządu, 36 lat
UDZIAŁOWCY
Tomasz Grzegorz Gałuszka

50% 18 udziałów o łącznej wysokości 1.800,00;-zł

Adam Macutkiewicz

50% 18 udziałów o łącznej wysokości 1.800,00;-zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
15,6
14,1
18,4
31,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
182,8
63,3
35,2
-44,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-1
3,3
416,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
111,8
5,9
7
18,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-96,3
8,2
11,5
40,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-1
3,3
416,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
15,6
14,1
18,4
31,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-12,8
28,8
41,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0
-1,6
9,4
11
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0
-1,6
9,4
11
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-617,7
58
62,2
4,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży