Energopoz
os. Piastowskie 16, 64-148 Poznań
NIP7822564689
TEL48612233471
Oceń firmę:
Energopoz
NIP7822564689
KRS0000480937
Kapitał zakładowy257 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

os. Piastowskie 16, 64-148 Poznań

Numer telefonu

48612233471

Strona internetowa

www.energopoz.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Głównym profilem naszej działalności jest branża rozładunkowo-przeładunkowa oraz transport samochodowy i kolejowy materiałów sypkich.


Zajmujemy się sprzedażą i dystrybucją kruszyw drogowych, kolejowych, hydrotechnicznych oraz dysponujemy specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do rozładunku wagonów. W ramach realizacji zamówień zapewniamy transport samochodowy i kolejowy ładunku do miejsca przeznaczenia.


Zapewniamy kompleksową obsługę powierzonych zadań w tym wszelkie formalności niezbędne przy współpracy z przewoźnikami kolejowymi. Dobrze zorganizowane zaplecze logistyczne pozwala nam na dostarczenie zamówionych materiałów oraz wykonywanie usług na terenie całego kraju.


Stale dążymy do unowocześniania swojego asortymentu i taboru, aby naszą działalność wyróżniała najwyższa jakość i konkurencyjne ceny. Posiadamy kompetentną, dobrze wyszkoloną i doświadczoną kadrę, co pozwala na profesjonalną i w pełni satysfakcjonującą realizację powierzonych zadań.


Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi były wykonane zgodnie z preferencjami każdego zleceniodawcy.

Rodzaj działalności

hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ENERGOPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PIASKOWA 1, 62-028 KOZIEGŁOWY

NIP

7822564689
Copy

REGON

302558470
Copy

KRS

0000480937
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-13

Adres rejestrowy

UL. PIASKOWA 1, 62-028 KOZIEGŁOWY

Data rejestracji w KRS

2013-10-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-10-17

Sygnatura akt

RDF/422275/22/223

Strona WWW

www.energopoz.pl

Kody Pkd

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

08.01


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZESA ZARZĄDU - JEST ON UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A DLA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU NIEZBĘDNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Agnieszka Anna Terka
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Agnieszka Terka

100% 5140 udziałów o łącznej wartości 257.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Działalność Energopoz Sp. z o.o. w Poznaniu w 2018 roku, zamknęła się sumą aktywów i

pasywów spółki w wysokości 1.438.717,07 zł i zyskiem bilansowym w kwocie netto

380.254,92 zł.

1. Główna działalność spółki w 2018 roku polegała na świadczeniu usług rozładunkowych i

transportowych na rzecz podmiotów branży ciepłowniczej, terminali przeładunkowych

oraz wykonawców inwestycji drogowych. Spółka posiada niezbędne maszyny, urządzenia

oraz wykwalifikowaną kadrę do świadczenia tych usług.

2. W okresie do 20.04.2018 r. zarząd spółki był organem dwuosobowym: prezesem zarządu

był Pan Mikołaj Terka, wiceprezesem zarządu był Pan Paweł Graczyk. Funkcję prokurenta

spółki pełniła Pani Agnieszka Terka. Po śmierci prezesa zarządu Pana Mikołaja Terka

spółką zarządzał wiceprezes zarządu Pan Paweł. Graczyk.

3. Kapitał zakładowy spółki w wysokości 257.000,- w sumie łącznej 5.140 dzieli się na dwa

równe udziały pomiędzy wspólnikami odpowiednio 2.570 Pani Agnieszka Terka i 2.570

spadkobiercy Pana Mikołaj Terka.-tj. Pani Agnieszka Terka i Pani Aleksandra Terka.

4. Aktualny stan i kondycje spółki można ocenić jako dobrą. Zarząd spółki skupiał się w

2018 roku na utrzymywaniu dotychczasowych kontraktów, pozyskiwaniu nowych zleceń

oraz odnawianiu parku maszynowego. W ciągu 2018 roku spółka startowała w

organizowanych przetargach, starając się pozyskać nowych klientów w tym również w

formie podwykonawcy. Stabilizacja sytuacji finansowej spółki była możliwa ze względu

na fakt już kilkuletniego jej funkcjonowania, znajomości branży usług transportowych i

rozładunkowych, a także była wynikiem dobrego i terminowego ich realizowania, a w

konsekwencji wzrostu zaufania klientów do świadczonych przez nią usług.

5. Zarząd zamierza kontynuować powyższy kierunek także w 2019 roku, zwiększać

rentowność spółki oraz poprawiać jej płynność.

6. Zamierzeniem spółki jest dalsza aktywność i poszukiwanie nowych szans rozwoju w

obecnym i przyszłym otoczeniu konkurencyjnym.

7. Dotychczasowa polityka spółki nie przewidywała zatrudnienia jak i zmian składu

personalnego zarządu. W związku ze śmiercią w dniu 20.04.2018 r 50 % udziałowca oraz

prezesa zarządu Pana Mikołaja Terka, obecnie toczy się sprawa o dział spadku po

zmarłym. Po uregulowaniu spraw spadkowych właściciel Spółki będzie podejmował

decyzje osobowe w zakresie powołania Prezesa Zarządu Spółki.

8. W następstwie analizy i oceny ryzyka nie dostrzega się istotnych, przewidywalnych

zagrożeń dla utrzymania i kontynuowania bieżącej działalności.

9. W spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

10. W spółce nie dostrzega się ryzyka utraty płynności na skutek operowania instrumentami

finansowymi w związku z czym nie jest ustanowiona polityka zabezpieczeń w tym

obszarze.

11. Sprawozdanie spółki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.


 Kierując się powyższym Zarząd spółki wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania z

działalności za 2018 r.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5
4,7
4
-14,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,7
3,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,9
0,8
-13,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,2
1,6
1,5
-6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
17
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,7
0,2
-76,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
0,4
-0,1
-131,9
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
0,5
-0
-104,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,9
1,3
1,2
-6,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,2
0,3
-0,1
-134
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
0,4
-0,1
-131,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-31,5
39,4
-15,5
-54,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-3,3
7,4
-2,9
-10,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
43,1
56
51,5
-4,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,6
9,7
-0,5
-10,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-3,3
7,9
-2,9
-10,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
51
38
62
24
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,3
2,6
1,7
-0,9
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,7
-1,2
4,7
5,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży