"ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TARNOBRZESKA 3 / A, 39-400 STALE
NIP8671001580
Oceń firmę:
"ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8671001580
KRS0000100771
Kapitał zakładowy300 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. TARNOBRZESKA 3 / A, 39-400 STALE
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. TARNOBRZESKA 3 / A, 39-400 STALE

NIP

8671001580
Copy

REGON

830208962
Copy

KRS

0000100771
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. TARNOBRZESKA 3 / A, 39-400 STALE

Data rejestracji w KRS

2002-03-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-03-19

Sygnatura akt

RDF/417160/22/609

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

77 - Wynajem i dzierżawa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
PREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA BEZ OGRANICZEŃ
ZARZĄD
Ewelina Konieczna
Prezes Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY
Ewelina Konieczna

44,17% 1325 udziałów o wartości 132 500,00 zł

Maciej Konieczny

44,17% 1325 udziałów o wartości 132 500,00 zł

Józef Wnęk

11,67% 350 udziałów o łącznej wartości 35000 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,8
2,5
4,8
91,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,2
1,3
1,1
-20,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,8
0,5
0,5
1,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3
1,9
1,6
-14,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,3
0,7
0,5
-27,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
-0,3
0
103,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
-0,3
0
101,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
-0,3
0
103,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,4
1,1
1,4
25,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
34,8
-53,9
1,9
55,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,8
-11,1
0,2
11,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
26,6
28,1
33,3
5,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,8
-11,1
0,2
11,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
149
172
74
-98
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
0,9
1,4
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz odt

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży