ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Krajowy całopojazdowy Profil firmy EMKA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EMKA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7393864326
KRS0000490425
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. BARTĄSKA 174 / 33, 10-687 BARTĄG

Rodzaj działalności

pośrednik

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EMKA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BARTĄSKA 174 / 33, 10-687 BARTĄG

NIP

7393864326
Copy

REGON

281551280
Copy

KRS

0000490425
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2021-10-27

Adres rejestrowy

UL. BARTĄSKA 174 / 33, 10-687 BARTĄG

Data rejestracji w KRS

2013-12-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-12-11

Sygnatura akt

RDF/351990/21/10

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 500.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Marcin Polkowski
Prezes Zarządu, 36 lat
UDZIAŁOWCY
Marcin Polkowski

70% 350 udziałów o łącznej wysokości 35.000,00 zł

Katarzyna Polkowska

30% 150 udziałów o łącznej wysokości 15.000,00 zł

PROKURA
Katarzyna Polkowska
prokura samoistna, 33 lata
Dorota Paszkiewicz
prokura samoistna, 55 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,2
5,9
8,1
37,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,3
2,1
2,5
20,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0,4
151,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,3
2,2
2,9
29,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,5
37,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
220,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,3
13,5
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,3
16,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,3
14,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
1,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,3
2,2
2,9
29,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-203,7
149,8
60,3
-89,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,6
3,8
2,8
-1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-5,9
6,8
13,2
6,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,2
4,4
3,7
-0,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,8
4,2
3,5
-0,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
116
122
107
-15
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
1,1
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,8
-0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży