ELTECH PROJEKT TOMASZ FAJDEK
ul. Stanisława Zbrowskiego 112A/25, 26-600 Radom
NIP7962485903
TEL509139815
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Doradztwo techniczne Profil firmy ELTECH PROJEKT TOMASZ FAJDEK
ELTECH PROJEKT TOMASZ FAJDEK
NIP7962485903
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Stanisława Zbrowskiego 112A/25, 26-600 Radom

Numer telefonu

509139815

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Specjalizujemy się w zakresie projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK), działalność projektowa obejmuje również elektrykę i elektroenergetykę nisko i średnionapięciową.

Nasz zespół brał udział w wielu zadaniach inwestycyjnych.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz doświadczeniu gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usług oraz terminowość ich wykonania.


Wykonujemy koncepcje projektowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcze oraz studia wykonalności.

Zapewniamy doradztwo i nadzór autorski.

Oferta

Autoamtyka kolejowa srk:

 • Koncepcje projektowe
 • Projekty budowlane, projekty wykonawcze SRK
 • Projekty fazowania robót SRK
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Projekty usuwania kolizji międzybranżowych
 • Kosztorysy, przedmiary robót
 • Pozyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii i pozwoleń (w tym zgłoszenia robót budowlanych na terenach kolejowych)
 • Projekty organizacji ruchu (stałej i czasowej)
 • Nadzory autorskie i nadzory inwestorskie


ELEKTROENERGETYKA I ELEKTRYKA


Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów.

Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych.

W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacje niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia.


Zakres instalacji zewnętrznych:

 • sieci i przyłącza SN i nn

 • stacje transformatorowe
 • oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place)
 • iluminacje budynków
 • kanalizacje teletechniczne


Zakres projektów instalacji elektrycznych wewnętrznych:

 • systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych

 • instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • instalacje uziemień technologicznych
 • instalacje odgromowe
 • układy automatyki i sterowań


Zakres projektów instalacji teletechnicznych wewnętrznych:

 • systemy sygnalizacji alarmowej pożaru

 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje doboru kamer video - CCTV
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje alarmowe
 • sieci komputerowe
 • instalacje telefoniczne
 • sieci strukturalne
 • instalacje domofonwe i V-domofonowe
 • instalacje dzwonkowe i przyzywowe
 • instalacje RTV i RTV-SAT
 • instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG i innych gazów wg wymagań w danym obiekcie


Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności. Właściciel firmy posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Swoje doświadczenie zdobywał u boku doświadczonych projektantów jako asystent, a potem kierownik jednej z pracowni projektowych.

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ELTECH PROJEKT TOMASZ FAJDEK

Copy

Adres do doręczeń

ul. Stanisława Zbrowskiego 112A/25, 26-600 Radom

NIP

7962485903
Copy

REGON

366614253
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-07-17

Adres rejestrowy

ul. Stanisława Zbrowskiego 112A/25, 26-600 Radom

Przedsiębiorca

TOMASZ FAJDEK

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2017-02-21

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży