ELJAKO AL SP Z O O
Ul.Olszankowa 47, 05-120 Legionowo
NIP5360003463
TEL+48 22 774 57 23
Oceń firmę:
ELJAKO AL SP Z O O
NIP5360003463
KRS0000186794
Kapitał zakładowy180 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Olszankowa 47, 05-120 Legionowo

Numer telefonu

+48 22 774 57 23

O Firmie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą firmę i zakres jej oferty. Od 1990 roku firma "ELJAKO-AL" specjalizuje się w projektowaniu, prefabrykacji, dostawie i montażu lekkich ścian osłonowych, ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej w tym drzwi przeciwpożarowych EI, świetlików oraz szkła mocowanego punktowo w oparciu o wszystkie dostępne na rynku systemy.

Proponujemy również elewacje z kaset z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo, (wykonywanych w oparciu o własne rozwiązania techniczne), a także okładziny aluminiowe z płyt kompozytowych oraz żaluzje elewacyjne i przeciwsłoneczne.

W naszej ofercie znajdują się również elementy "małej architektury" ze stali lakierowanej proszkowo i kwasoodpornej - zadaszenia, ogrodzenia itp.

Kompleksowo wykonujemy elewacje wraz z okładzinami kamiennymi, okładzinami z blachy cynkowo-tytanowej, tynkami, automatyką drzwiową i oddymiającą oraz elementy i obudowy ze stali nierdzewnej.

Sprawdzone wielokrotnie konstrukcje i stosowanie rozwiązań systemowych pozwalają nam na dostarczenie produktu najwyższej jakości. Zrealizowane przez nas projekty prezentują najwyższy poziom technologiczny.

W celu przybliżenia szczegółów technicznych lub handlowych pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi przedstawiciele chętnie przedstawią szczegóły systemów, katalogi, praktyczne rozwiązania techniczne.

W 2000 roku firma wprowadziła system zarządzania jakością, z biegiem lat modernizowany i stosowany do dziś. Aktualne adresy naszych skrzynek e-mail: ,

Liczymy, że nasza oferta zainteresuje Państwa i będą Państwo uprzejmi zaprosić nas do udziału w przetargu na wybór wykonawcy robót stanowiących przedmiot naszej oferty

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186794 Kapitał Zakładowy 151500,00 PLN

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"ELJAKO-AL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OLSZANKOWA 47, 05-120 LEGIONOWO

NIP

5360003463
Copy

REGON

006744664
Copy

KRS

0000186794
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-31

Adres rejestrowy

UL. OLSZANKOWA 47, 05-120 LEGIONOWO

Data rejestracji w KRS

2004-01-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-01-14

Sygnatura akt

RDF/411284/22/926

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Jacek Tadeusz Michalczyk
Wiceprezes Zarządu, 49 lat
Jacek Sławomir Kołodziejski
Prezes, 73 lata
UDZIAŁOWCY
Jacek Tadeusz Michalczyk

11,32% 12 udziałów o łącznej wartości 18.000,00 złotych

Joanna Klara Kołodziejska

44,34% 47 udziałów o łącznej wartości 70.500,00 złotych

Jacek Sławomir Kołodziejski

44,34% 47 udziałów o łącznej wartości 70.500,00 złotych

PROKURA
Andrzej Klaudiusz Tkaczewski
łączna, 73 lata
Agnieszka Kołodziejska
łączna, 43 lata

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ELJAKO-AL Sp. z o.o.

ZA ROK OBROTOWY 2019[Tabela] 2. Charakterystyka Jednostki   ELJAKO-AL jest spółką, której siedziba znajduje się w Legionowie. Założona została

w 1991 roku. Mimo dużej konkurencji firma stale ma znaczący udział w rynku.

   Specjalizuje się w projektowaniu, prefabrykacji, dostawie i montażu lekkich ścian

osłonowych, ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej, w tym konstrukcji

przeciwpożarowych oraz świetlików na bazie sprawdzonych i renomowanych systemów.

   W wieloletnim okresie swojej działalności firma nasza utrzymuje stabilną i znaczącą

pozycję w wykonawstwie elementów elewacyjnych (nośne elementy konstrukcyjne, łapy,

panele, ramy okienne, obróbki blacharskie, „przeszklenia") jak również ich montażu oraz

wykonawstwie elewacji budynków użyteczności publicznej takich jak: biurowce, hotele,

obiekty dydaktyczne uczelni, akademiki itp. Należy zaznaczyć, że firma nasza podejmowała

się wielu realizacji o wysokim standardzie jakości i poziomie technicznym oraz dużej

złożoności wykonawstwa obiektów.

     Działalność produkcyjno-usługowa, była w dalszym ciągu realizowana w złożonych

uwarunkowaniach realizacyjnych wynikających między innymi z:

- utrzymującej się konkurencyjności firm wykonawczych i ograniczonej podaży ofert,

- ukształtowanego w tych latach rynku inwestora,

- utrzymujących się wymagań formalizacyjnych w procesie wykonawstwa

- utrzymujących się opóźnień inwestorskich uzgodnień w tematyce założeń projektowych i

przekazywaniu dokumentacji.

- utrzymujących się i stale rosnących (wyprzedzających i wieloletnich) wymogów

zabezpieczeń gwarancyjnych i ubezpieczeniowych,

- upowszechnienia zasady fakturowania w cyklu okresowym i fakturowania po zakończeniu

elementu robót. Szczególne nasilenie tej procedury dało się odczuć w związku z

wprowadzeniem nowej technologii - systemu produkcji tzw. „ elementówki"

Dodatkowym niekorzystnym (poza wymogami finansowych zabezpieczeń gwarancyjnych)

czynnikiem było funkcjonowanie zasad rozliczania podatku „vat odwrócony" a w

późniejszym okresie zasady „podzielonej płatności" powodującym konieczność okresowego

kredytowego zasilania bankowego


  3. Informacja o istotnych zdarzeniach, które miały wpływ na działalność Spółki w

     minionym roku obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia

     sprawozdania finansowego.


  W 2019 r. nasz potencjał wykonawczy podobnie jak w latach ubiegłych pozwalał na

realizację zadań w większości znaczących systemów wykonawstwa elewacji budynków.

Stabilność i kwalifikacje załogi oraz posiadany park maszynowy, umożliwiały wykonawstwo

elementów elewacyjnych w oparciu o materiały znanych producentów systemowych takich

jak: Aluprof, Wicona, Reynaers, Schuco.

  W 2019 r. roku kontynuowaliśmy wykonawstwo elewacji również w oparciu o nowo

wprowadzony w 2017 roku tzw. „System elementówki" polegający na przeniesienie

wykonawstwa w większej skali poza teren budowy i przygotowywania elementów

fasadowych w halach fabrycznych a ograniczania wykonawstwa na placu budowy tylko do

prac montażowych tych elementów Należy podkreślić że ten system wykonawstwa staje się

obecnie wiodącym systemem .

Ta umiejętność decydowała o aktywniejszym uczestnictwie w przetargach i pozyskanie

znaczących kontraktów na obiektach o dużych kubaturach o wartościach 30 -40 milionów

 Przy w/w różnorodnych możliwościach realizacyjnych — wykonawstwo dokonywane

były w oparciu o krajowy system „ALUPROF" oraz dodatkowo w większym zakresie o

system „WICONA".

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie ostatnie realizacje ELJAKO-AL poddane zostały

certyfikacji Green Building (Leed, Braeam).

Utrzymywanie mocnej pozycji wśród firm elewacyjnych wynika z posiadanego

potencjału wytwórczego w tym wysoko kwalifikowanej kadry własnej wraz z potencjałem

kadrowym zewnętrznych firm montażowych w zakresie prefabrykacji jak i też montażu na

budowach.

W 2019 r. Spółka utrzymała znaczącą pozycję wśród firm wykonawczych produkcji

i wykonawstwa elewacji, czego potwierdzeniem było stałe zapraszanie ze strony

zleceniodawców do udziału w przetargach i co ważniejsze możliwościach pozyskiwania tych

kontraktów.

Obecnie firma kontynuuje wykonawstwo w oparciu o pozyskany w ubiegłym roku portfel

jak i też kontrakty pozyskane w bieżącym roku. Obecnie trwają końcowe uzgodnienia w

zakresie realizacji w II półroczu oraz z perspektywą wykonawstwa nawet na 2021 rok — co

umożliwi (podobnie jak i w 2019 roku) realizację na wysokim poziomie przekraczającym

100 mln rocznie.

Na mocną pozycję naszej firmy poza niewątpliwie wysokimi kwalifikacjami i

doświadczeniem kadry oraz odpowiednim rozbudowanym sukcesywnie specjalistycznym

parkiem maszynowym, wpływają też wysokie fundusze własne umożliwiające wykonawstwo

dużych kontraktów. Wysokie fundusze własne wielokrotnie były dodatkowym pozytywnym

czynnikiem w negocjacjach zarówno ze strony zleceniodawców jak też dostawców

materiałów.


4. Informacja o przewidywanym rozwoju spółki


Strategia rozwoju zakłada systematyczne zwiększanie potencjału wytwórczego

umożliwiającego rozszerzenie oferty produkcyjnej w tym produkcji na eksport. Realizacja

tego zadania poza realizowanym i dalszym planowanym unowocześnieniem parku

maszynowego, dokonywana jest i będzie poprzez doskonalenie struktury organizacyjnej oraz

poprzez wzmocnienie służb ofertowania i handlowych jak też pozyskiwaniu pracowników o

specjalistycznych wysokich kwalifikacjach.

 Niewątpliwym utrudnieniem w zakresie sprostania nakreślonej powyżej prognozy

realizacyjnej jest zaistniała obecnie sytuacja „pandemii". Jednakże symptomem

przezwyciężenia tej sytuacji jest nastawienie naszych inwestorów podejmujących decyzje o

przyszłych zamierzeniach inwestycyjnych i prowadzących z nami negocjacje na ich

realizacje.

 W roku 2020 jak i też planach na 2021 rok głównym obszarem wykonawstwa pozostaje

Warszawa. W 2019 roku kontynuowaliśmy realizację w Gdańsku. Zakładamy że poza

Warszawą potencjalnym obszarem wykonawstwa dla naszej firmy będzie obszar Trójmiasta.

Ponadto na podstawie już przeprowadzonych rozmów i negocjacji, zamierzamy podjąć się też

dostaw i wykonawstwa na obszarze Unii Europejskiej.

 Uważamy, że wypracowane w poprzednich latach zasady współpracy jak i też utrzymanie

na rynku opinii solidnego partnera umacnia naszą pozycję zarówno we współpracy z

dotychczasowymi dostawcami jak i też zleceniodawcami co też będzie miało swoje korzystne

przełożenie w negocjowaniu warunków handlowych.

 Podstawowym zakresem działalności Spółki jest w dalszym ciągu projektowanie,

produkcja i instalacja konstrukcji aluminiowo-szklanych, paneli elewacyjnych i otworowej

ślusarki metalowo-szklanej. Pozostałe rodzaje działalności takie jak: roboty lakiernicze

profili, obróbki blacharskie, usługi inżynierskie stanowiły niewielki udział.

 Niewątpliwym pozytywnym czynnikiem w naszej działalności było utrzymywanie

przedsięwzięć organizacyjno-technicznych - umożliwiających profesjonalne wykonawstwo

pełnej gamy zleceń o różnorodnej i skomplikowanej złożoności technicznej

i architektonicznej. Takimi działaniami było między innymi: utrzymanie wypracowanego

w ubiegłych latach systemu jakości w oparciu o ISO 9001/2009; oferowanie szerokiej gamy

systemów wykonawstwa; szkolenie załogi oraz wykorzystanie pozyskanego

zmodernizowanego parku maszynowego. Z uwagi na przejściowe problemy płatnicze

związane z przeciągającym się odzyskaniem wierzytelności z projektu N1 jak też na

wstrzymywane umownie kaucje ale i też pewne opóźnienia płatności, stale utrzymuje się

(ponad 6-milionowe) zamrożenie środków. Sytuacja powyższa w dalszej konsekwencji miała

wpływ na ograniczenie i przełożenie planowanych na ten rok zamierzeń inwestycyjnych.

Szczególnie dotyczyło to zamierzeń inwestycyjnych w Nidzicy, gdzie już zostały poniesione i

zamrożone w nakłady na to przedsięwzięcie inwestycyjne. Wznowienie realizacji tej

inwestycji będzie uzależnione od rozwoju bieżącej sytuacji — szczególnie w kontekście

uwarunkowań związanych z „pandemią"

Poniesione w ubiegłych latach nakłady związane z tym przedsięwzięciem dotyczyły zakupu

• gruntu i opracowania projektu budynku

wraz z przyłączami oraz uzyskania zezwoleń na rozpoczęcie budowy obiektu

przystosowanego do produkcji fasad elementowych.

 Zarząd Spółki przewiduje, że o ile ustąpią negatywne uwarunkowania związane z

„pandemią" firma dalej będzie się rozwijać poprzez wzmacnianie swojego potencjału

wykonawczego jak i też weście w większym zakresie na rynki zagraniczne. 5. Ocena Finansowa


  Mimo szeregu niekorzystnych uwarunkowań działalności firma w 2019 roku znacząco

zwiększyła przychody i wypracowała zysk netto w kwocie 1.603.407,30 PLN. Zaistniałe

uwarunkowania z utrzymującym się dużym zamrożeniem nakładów oraz wysokie stany

rozrachunków (wynikające z utrzymujących się wysokich miesięcznych realizacji w III i w

IV kwartale) przełożyły się na pozornie niekorzystne — (chociaż charakterystyczne w branży

budowlanej) przejściowe ukształtowanie się wskaźników ekonomicznych.    Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące struktury majątkowo

   kapitałowej:


[Tabela]


W związku z podjętymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi w 2019 roku utrzymuje się

wysoki udział aktywów trwałych. Mimo tego dominującym w 2019 roku jest majątek

obrotowy stanowiący 87,00% sumy bilansowej.


Kapitał własny w 2019 wraz z wypracowanym zyskiem roku wzrósł o kwotę 1,6 miliona

złotych i stanowił 24,59% wartości pasywów, ale podstawowym źródłem finansowania były

zobowiązania krótkoterminowe i kredyty bankowe.


Wysokie stany rozrachunków podobnie jak w latach ubiegłych roku były następstwem

wysokich stanów sprzedaży jak też nakładów w IV kwartale 2019 roku. W wyniku

powyższego zarówno należności jak też zobowiązań z tytułu dostaw ukształtowały się na

wysokich poziomach (odpowiednio 26.226.670,49 i 21.655.766,29) — co oczywiście

przełożyło się na ukształtowanie wszystkich wskaźników i relacji ekonomicznych.

Dodatkowym zaistniałym w 2019 roku w kwocie 8.553.472,07zł na dzień 31.12.2019r

źródłem finansowania bieżących środków obrotowych był kredyt bankowy.

 Należy podkreślić, że w 2019 roku, firma wykonała (wykorzystując swój potencjał

realizacyjny) przy wsparciu podwykonawców wysoki przerób w wysokości 101.831.846,71

zł.


 Tabelaryczne zestawienie wyników produkcyjno-finansowych w przekroju ostatnich lat

przedstawia poniższe zestawienie:

[Tabela]


  Podsumowując powyższą tabelaryczną prezentację zauważalnym jest w porównaniu z

2018 rokiem dynamiczny wzrost produkcji oraz wyniku finansowego. Wynik finansowy za

2019 rok ukształtował się w kwocie brutto 2.011.981,49 zł.


    W najbliższych latach Zarząd zakładał dalszy wzrost przychodów i poprawę

sytuacji dochodowej. Obecnie Spółka pozyskała zamówienia umożliwiające już realizację w

2020 roku w kwocie 77.852.220 zł a będące już w końcowych etapach negocjacyjnych

pozostałe kontrakty winny zapewnić przerób na ubiegłorocznym 100 milionowym poziomie

z perspektywą kolejnych realizacji w 2021 roku. Korzystnym założonym przedsięwzięciem w

2020 roku z perspektywą realizacyjną w kolejnych latach jest sfinalizowanie produkcji

eksportowej.


 Zarząd zakłada finansowanie działalności środkami własnymi i zobowiązaniami oraz

kredytem krótkoterminowym. Natomiast przedsięwzięcia inwestycyjne w zależności od

sytuacji realizowane będą w oparciu o umowy leasingowe a w dalszej perspektywie

ewentualnie w oparciu o kredyt inwestycyjny.


  Działalność operacyjna przyniosła firmie zysk brutto w wysokości 2.325.792,30 zł.

Ostatecznie zysk finansowy za 2019 rok wyniósł 2.011.981,49 zł a zysk netto 1.603.407,30A,

 Ilustrację kosztów i ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:


[Tabela]


 Struktura kosztów wskazuje na utrzymujący się duży udział materiałów i usług obcych.

Udział tych dwóch pozycji stanowił w 2019 roku 88,6% ogólnej wartości kosztów.

 Potencjał wytwórczy naszej firmy, jak też duży własny kapitał oraz gwarantowane

zasilenie przez ING Bank w limicie (kredytowo/gwarancyjnym) 27 milionów. PLN,

umożliwiło utrzymywanie płynności finansowej firmy i realizację kontraktów wymagających

dużych nakładów finansowych jak i też przedkładania gwarancji bankowych dobrego

wykonania i rękojmi. Specyfikację funduszy własnych zawiera poniższe zestawienie:[Tabela]Podkreślenia wymaga utrzymanie wysokich funduszy własnych które wraz z zyskiem

osiągnęły poziom 10,849 miliona złotych — stanowiących przy przejściowym zasileniu

kredytowym, gwarancję bieżącego finansowania środków obrotowych. Posiadane duże

fundusze własne poza przeznaczeniem na sfinansowanie zamrożonych nakładów

inwestycyjnych były też źródłem finansowania robót w toku - wysoki stan których był

następstwem utrzymującej się w procesie realizacyjnym konieczności wyprzedzającego

ponoszenia nakładów przed fakturowaniem.

W związku z powyższym zmuszeni zostaliśmy do zasilenia rachunku bankowego z

przyznanego limitu kredytowego. Głównym kierunkiem wykorzystania uzyskanej linii

kredytowej pozostały gwarancje bankowe tytułem dobrego wykonawstwa i rękojmi.


Wysokie kwotowo możliwości kredytowe obecnie są podyktowane potrzebami w zakresie

przedkładania gwarancji bankowych tytułem dobrego wykonania i rękojmi. Ponadto

utrzymanie względnie wysokich limitów kredytowych jest następstwem pewnej asekuracji

w zakresie pozyskania środków finansowych z uwagi na specyfikę wykonawstwa w

branży budowlanej — długi cykl realizacji, wstrzymywanie kaucji i odroczone terminy

płatności. Należy podkreślić, że w 2019 roku poprzez zaistniałe zamrożenie nakładów i

wstrzymywanie kaucji realizacyjnych oraz pewne zakłócenia płatnicze, wykorzystaliśmy (na

dz.31.12.2019r) przyznany limit kredytu (15.000.000) w rachunku bieżącym w 57,0%. W

2019 roku udzielaliśmy w ramach uzyskanego limitu bankowego - gwarancji bankowych,

podobnie jak w latach ubiegłych na rzecz firm zlecających. Według stanu na dzień

31.12.2019r. wykorzystanie przyznanej 23 milionowej linii ukształtowało się na poziomie 

53,6% przyznanego limitu na gwarancje bankowe. Utrzymywanie wysokiego zaangażowania

gwarancyjnego jest uwarunkowane planami realizacyjnymi w wysokości około 100

milionów jak też umownymi (3-5 letnimi) a nawet 10 letnimi okresami ważności

gwarancji tytułem rękojmi.

W związku z zawartymi kontraktami narzucającymi wyprzedzające (jeszcze przed

rozpoczęciem robót) przedkładanie gwarancji bankowych - przewidujemy dalszą konieczność 

okresowego wykorzystywania linii kredytowej na potrzeby gwarancji dobrego wykonania i

rękojmi w przedziale 15-27 milionów. Dodatkowe wsparcie kredytowe w kwocie 3

milionów złotych umożliwiłoby nam zrealizowanie zamierzeń w zakresie pozyskania

usprzętowienia maszynowego.

Zaistniała sytuacja w zakresie zamrożenia dużych środków finansowych w obecnie

realizowanych przedsięwzięciach produkcyjnych wynika z uwarunkowań realizacyjnych i

specyfiki naszego wykonawstwa a dodatkowo spotęgowanej podjętym wykonawstwem tzw.

elementówki. Ponadto duże zamrożenie środków wynika z wymuszonego umownie

zatrzymania kaucji.


6. Informacja o nabyciu udziałów własnych

W 2019 roku , podobnie jak i w latach ubiegłych spółka nie nabywała nowych udziałów

własnych

Na dzień 31 grudnia 2019 spółka wykazała udziały w kapitale zakładowym w kwocie

151.500 zł (tj.101 udziałów o wartości nominalnej 1.500 zł).


 7. Czynniki ryzyka działalności Spółki

Spółka działa na rynku produkcyjno-budowlanym. Działalność ta, jak każda inna, związana

jest z ponoszeniem ryzyka związanego ogólnie z prowadzeniem działalności gospodarczej,

jak i konkretnego ryzyka specyficznego dla tej branży.


 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Z punktu widzenia Zarządu sytuacja makroekonomiczna Polski, o ile nie nastąpi radykalne jej

pogorszenie, stanowi umiarkowane ryzyko dla działalności Spółki. Usługi oferowane przez

Spółkę cieszą się zainteresowaniem od początku jej funkcjonowania. Spółka prowadzi swoją

działalność w Polsce, która uznawana jest nadal za rynek rozwijający się. Sytuacja

finansowa branży budowlanej i deweloperskiej w Polsce, a więc i sytuacja finansowa

Spółki, jest ściśle związana z wieloma czynnikami ekonomicznymi, takimi jak zmiany

PKB, inflacja, bezrobocie, kursy walutowe czy wysokość stóp procentowych — jak też

niepewności co do uregulowań dotyczących rynku nieruchomości w tym podnoszonych

ostatnio podważań legalnie wydanych i wiążących interpretacji podatkowych dla Inwestorów.

Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą

mieć pewien negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki Spółki.

Niezależnie od wskazanych pozytywnych przejawów prowadzenia działalności na rynku

krajowym w oparciu o dokonane rozeznanie, podjęliśmy działania w kierunku uruchomienia

opłacalnej produkcji na eksport. Pewną niewiadomą ukształtowania się efektywności

eksportu (różnice kursowe) są wahania kursu dewizowego a szczególnie pomiędzy datami

eksportu i wpływu dewiz jak tez datą transferu z konta dewizowego na PLN.


 Ryzyko związane z nasileniem konkurencji

Na rynku zaobserwować można silną konkurencję zarówno wśród przedsiębiorstw

krajowych, jak i zagranicznych. Najważniejszymi konkurentami Spółki w tym sektorze są:,

Defor Poznań, Alumen Poznań, Opal Grodzisk Wielkopolski, Widok Warszawa, Buma

Kraków. Większość z nich posiada ofertę zbliżoną do wachlarza usług Spółki, co zwiększa

problem konkurencji. W przypadku jej nasilenia istnieje ryzyko, iż Spółka może być

zmuszona do podjęcia kroków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży,

poprzez np. obniżenie cen świadczonych usług i sprzedawanych produktów. Spółka nie

zamierza brać udziału w rywalizacji z konkurentami poprzez obniżanie cen poniżej poziomów

rentowności. Strategia firmy koncentruje się na zdobywaniu korzystniejszej pozycji rynkowej

i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty (w

szczególności poprzez zwiększenie oferty produktów) i świadczenie wysokiej jakości usług

elastycznie dostosowanych do potrzeb klienta oraz oddziaływaniu na dostawców i

podwykonawców. W 2019 roku firma kontynuowała (wdrożony w 2017 roku i

upowszechniony w 2018 roku) system wykonawstwa w oparciu o technologię tzw.

„elementówki" charakteryzującej się ograniczeniem wykonawstwa na placu budowy do

montażu gotowych elementów elewacji - wyprodukowanych w montowniach. Opanowanie

tej technologii umożliwi nam dodatkowe poszerzenie oferty realizacyjnej.

Również pewnym działaniem zmierzającym do poszerzenia naszej oferty (z

przyszłościowym jego kontynuowaniem) była produkcja na eksport.

Gwarancją stabilności działalności i przetrwania ewentualnych niekorzystnych uwarunkowań

koniunkturalnych są posiadane wysokie fundusze własne.


 Ryzyko zmiany cen

Zlecenia Spółki wymagają znaczących nakładów materiałów, a w szczególności: szyb

zespolonych, profili aluminiowych, wełny mineralnej, blach i wyrobów stalowych. Z uwagi

na fakt wahań cen materiałów i surowców, Spółka podlega oddziaływaniu nieprzewidzianego

wzrostu lub spadku cen wykorzystywanych czynników produkcji. W przypadku znaczącego

wzrostu cen surowców, materiałów lub towarów wykorzystywanych podczas produkcji oraz

montażu istnieje pewne ryzyko wzrostu kosztów prowadzonej przez Spółkę działalności.

Wzrost cen materiałów może spowodować również wzrost zarówno cen usług świadczonych

przez Spółkę, jak i jego produktów, ale podkreślić należy, że takiemu samemu oddziaływaniu

zmian cen podlegają inne firmy konkurencyjne. W celu zabezpieczenia przed powyższym

ryzykiem Spółka prowadzi kalkulację cen realizacji poszczególnych zleceń w oparciu o

aktualne i prognozowane ceny materiałów jak też odpowiednie uregulowania umowne z

dostawcami. W przypadku wzrostu niektórych kosztów materiałów, ze względu na silną

pozycję rynkową, Spółka może przerzucić część kosztów na odbiorców końcowych swoich

produktów bez znaczącej straty w ilości realizowanych kontraktów albo znaleźć innych

dostawców co coraz częściej przynosi pożądany efekt.


 Ryzyko utraty płynności

Terminowe regulowanie należności przez kontrahentów Spółki ma istotny wpływ na

jego działalność. Wpływ należności umożliwia finansowanie bieżącej działalności

operacyjnej. W celu ograniczenia ryzyka przeterminowanych należności kontrahentów

(odbiorców) Spółka okresowo prowadzi systematyczny monitoring należnych sald. W

stosunku do klientów, którzy przekraczają terminy płatności stosowana jest odpowiednia

procedura windykacyjna. Mimo tych działań w 2019 roku nie udało się wyegzekwować (z

uwagi na przeciągające się formalizacyjnie sfinalizowanie sprzedaży przez firmę firmy N1

obiektu) wierzytelności w łącznej (wraz z odsetkami) kwocie 4836262,53z1. Wierzytelność ta

jest wierzytelnością pewną z uwagi na posiadany przez wierzyciela obiekt pokrywający jej

zadłużenia. Obiekt ten jest obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy właścicielem a

potencjalnymi nabywcami i transakcja ta powinna zostać sfinalizowana w bieżącym roku.

Płynność Spółki jest zabezpieczona w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd

prowadzi rygorystyczną politykę zarządzania ryzykiem utraty płynności, polegającą na

utrzymywaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych i funduszy własnych z

okresowym wykorzystaniem kredytu bankowego. Spółka monitoruje poziom zobowiązali

krótkoterminowych oraz majątku obrotowego, a także bieżące przepływy środków

pieniężnych Spółki.

 Nowo powstałym zagrożeniem — którego skutki są trudne do przewidzenia jest

zaistniała sytuacja w zakresie „pandemii". Jednakże symptomem przezwyciężenia tej sytuacji

jest nastawienie naszych inwestorów podejmujących decyzje o przyszłych zamierzeniach

inwestycyjnych i prowadzących z nami negocjacje na ich realizacje.

Istotnym zabezpieczeniem przed utratą płynności są duże fundusze własne, które na koniec

roku wyniosły 9245.736,06 a wraz z wypracowanym zyskiem (który z zapowiedzianą

decyzją „udziałowców" zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego i

rezerwowego) - stanowić będą kwotę 10.849.143,36zł.

 Ryzyko związane z koronawirusem

W styczniu 2020 r. pojawił się komunikat Światowej Organizacji Zdrowia stwierdzający

zagrożenie zdrowia na świecie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Sytuacja ta

spowodowała powzięcie przez kraje środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzenia

się choroby. Przedsięwzięte środki mają negatywny wpływ na światową gospodarkę. Znaczne

osłabienie waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, zmniejszenie zleceń na rynku, zatory

płatnicze, potencjalne przejściowe zakłócenia w terminowości realizacji projektów, problemy

logistyczne związane z dostawami towarów a także czasowe zamknięcie granic mogą mieć

wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Zarząd jednostki monitoruje sytuację i szuka

sposobów na zminimalizowanie wpływu pandemii na jednostkę. Na bieżąco podejmuje

działania w kwestii bezpieczeństwa pracowników tak, aby zminimalizować ryzyko

zmniejszenia dostępności pracowników i zachować ciągłość procesów produkcyjnych m.in.

zainstalowanie inteligentnej bramki umożliwiającej bezdotykowy pomiar temperatury każdej

wchodzącej osoby.

Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu

finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych

ujawnień . Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących

potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie

uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020. W ocenie

kierownictwa działalność jednostki będzie kontynuowana w niezmienionym zakresie.Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
101,7
61,2
40,8
-33,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
33,3
29,3
24,1
-17,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
10,8
11,4
12,5
9,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
44,1
40,7
36,6
-10
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,6
-8,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,1
3,1
4,3
41,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2
0,7
1
45
EBITDA Opis wskaźnika
3,1
1,5
1,4
-5,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
38,4
34,3
32,7
-4,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,3
0,8
0,8
-3,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,6
0,5
1,1
115,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
14,8
4,6
9
4,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,6
0,9
2,8
1,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
24,6
28
34,2
6,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3
2,5
3,5
1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2
1,2
2,5
1,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
115
147
206
59
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,3
1,4
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,2
3,9
6,1
2,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży