Elite Zone
Al. Szucha 8, 01-211 WARSZAWA
NIP5272682269
TEL+48226290957
Oceń firmę:
Elite Zone
NIP5272682269
KRS0000430298
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Al. Szucha 8, 01-211 WARSZAWA

Numer telefonu

+48226290957

Strona internetowa

http://www.elitezone.com.pl

O Firmie

Elite Zone stworzyliśmy z myślą o tych wszystkich, którzy lubią i chcą kompleksowo zadbać o swój wygląd i zdrowie, nie przemierzając w tym celu wzdłuż i wszerz całej Warszawy. Połączyliśmy ekskluzywne wnętrza przedwojennej kamienicy z nowoczesnym stylem życia. Mimo, iż jesteśmy usytuowani w centrum miasta obce są nam tłumy. Kameralna atmosfera sprzyja osiąganiu wspaniałych rezultatów.

Jako specjaliści od Treningów Personalnych oferujemy zarówno programy treningowe dla najbardziej wymagających, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze zdrowym stylem życia. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, dopasowanej diecie i odpowiedniej motywacji nasi trenerzy personalni pomogą Państwu osiągnąć wyznaczone cele, niezależnie od tego czy będzie to utrata wagi, poprawa kondycji czy stanu zdrowia. Po wyczerpującym treningu można zrelaksować się w łaźni parowej.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ELITE ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GÓRCZEWSKA 200A / 192, 01-460 WARSZAWA

NIP

5272682269
Copy

REGON

146254776
Copy

KRS

0000430298
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-09

Adres rejestrowy

UL. GÓRCZEWSKA 200A / 192, 01-460 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-08-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-08-20

Sygnatura akt

RDF/432875/22/917

Strona WWW

http://www.elitezone.com.pl

Kody Pkd

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31.0 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61 - Telekomunikacja

62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

86 - Opieka zdrowotna

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ZARZĄD
Kamil Kowalski
Członek Zarządu, 33 lata
Łukasz Bort
Członek Zarządu, 39 lat
UDZIAŁOWCY
Kamil Kowalski

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Łukasz Bort

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
63,3
86,4
141,8
64,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
453,1
386,8
376,9
-2,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
18,6
-111,9
25,6
122,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
141,4
276,4
306
10,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-78,1
-190,1
-164,2
13,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
15,6
-111,9
25,6
122,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
63,3
86,4
141,8
64,2
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,4
-28,9
6,8
35,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,1
-28,9
6,8
35,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-123,5
-220
-115,8
104,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży