Elektrosystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Przemysłowa 7, 66-440 Skwierzyna
NIP5960003566
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Odpady i surowce wtórne Zbieranie odpadów Profil firmy Elektrosystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k.
Elektrosystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.k.
NIP5960003566
KRS0000590575
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Przemysłowa 7, 66-440 Skwierzyna

Strona internetowa

www.gmrecykling.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Zajmujemy się odbiorem oraz transportem odpadów. Nasze usługi kierujemy zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i średnich i mniejszych firm.

Oferujemy odbiór wszystkich odpadów wytwarzanych w Państwa firmie: odpady przemysłowe, makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady elektryczne i elektroniczne, metale, drewno, odpady niebezpieczne.

Dysponujemy własną flotą pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do obsługi kontenerów, praso kontenerów oraz pojazdami do odbioru odpadów o różnych gabarytach.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PRZEMYSŁOWA 7, 66-440 SKWIERZYNA

NIP

5960003566
Copy

REGON

210164727
Copy

KRS

0000590575
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2017-06-14

Adres rejestrowy

UL. PRZEMYSŁOWA 7, 66-440 SKWIERZYNA

Data rejestracji w KRS

2015-12-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-12-10

Sygnatura akt

RDF/451379/22/182

Strona WWW

www.gmrecykling.pl

Kody Pkd

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

49.41.Z - Transport drogowy towarów

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UDZIAŁOWCY

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
8,1
7,5
-6,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,9
4
36,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,5
3,5
1,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,4
7,5
17,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1
0,5
-48,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
-1,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,2
1,3
4,3
EBITDA Opis wskaźnika
1,5
1,5
3,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,2
1,3
4,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,2
5,5
31
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,3
1,3
4,7
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
35,6
36,5
0,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
15,3
17,2
1,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
54,4
47
-7,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
18,4
20,5
2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
15,3
17,2
1,9
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
108
170
62
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,8
1,6
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
0
0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-05-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-05-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-05-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży