Elektropaks sp. z o.o.
95, 21-010 Łuszczów-Kolonia
NIP5050130144
TEL48883331508
Oceń firmę:
Elektropaks sp. z o.o.
NIP5050130144
KRS0000828732
Kapitał zakładowy3 000 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

95, 21-010 Łuszczów-Kolonia

Numer telefonu

48883331508

O Firmie

Firma "ELEKTROPAKS" oferuje usługi w zakresie wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii bezwykopowej.

Przewierty sterowane wykonujemy za pomocą wiertnic marki Ditch Witch.

Dysponujemy wiertnicami o zróżnicowanej sile uciągu.


Wykonujemy przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi takimi jak:

 • drogi,
 • linie kolejowe,
 • rzeki, cieki wodne,
 • gęsto zabudowane tereny miejskie o dużym zagęszczeniu mediów.

Nasze usługi świadczymy dla potrzeb:

 • energetyki
 • telekomunikacji
 • gazownictwa
 • wodociągów
 • kanalizacji

Park maszynowy:

 • DitchWitch JT100 M1
 • DitchWitch JT4020 M1
 • DitchWitch JT3020 M1 - 2 szt
 • DitchWitch JT2020 M1
 • DitchWitch JT922 M1

Obecnie prężnie zdobywamy rynek usług w zakresie przewiertów sterowanych.

Z biegiem czasu nawiązaliśmy współpracę z wieloma znanymi i cenionymi firmami z całego kraju, co zaowocowało szeregiem zdobytych referencji.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ELEKTROPAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DĘBLIŃSKA 6, 24-100 PUŁAWY

NIP

5050130144
Copy

REGON

385574636
Copy

KRS

0000828732
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2020-03-13

Adres rejestrowy

UL. DĘBLIŃSKA 6, 24-100 PUŁAWY

Data rejestracji w KRS

2020-02-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2020-02-17

Sygnatura akt

RDF/420008/22/922

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

11.05.Z - Produkcja piwa

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE A W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ZAKRESU PRAWA PRACY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Artur Suwała
Wiceprezes Zarządu, 41 lat
Daniel Grzegórski
Wiceprezes Zarządu, 43 lata
Stanisław Henryk Jaroszek
Prezes Zarządu, 64 lata
UDZIAŁOWCY
Stanisław Henryk Jaroszek

100% 3000 udziaów o łącznej wartości 3.000.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
76
149,2
96,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
66,3
69,7
5,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
12,4
17,5
41,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
78,7
87,2
10,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,6
2,5
-2,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,3
10,7
149,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
5,9
8,2
38,6
EBITDA Opis wskaźnika
10,2
13,4
31,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
60,6
68,7
13,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
5,8
5,1
-12
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
7,6
10,8
42,8
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
46,8
29,2
-17,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,7
3,4
-4,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
15,8
20,1
4,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
13,4
9
-4,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,7
5,5
-2,2
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
141
106
-35
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
1,2
-0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
5,6
2,8
-2,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (6)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży