"ELEKTROMONTAŻ- LUBLIN" sp. z o.o.
Diamentowa 1, 20-447 Lublin
NIP9462391494
Oceń firmę:
"ELEKTROMONTAŻ- LUBLIN" sp. z o.o.
NIP9462391494
KRS0000171384
Kapitał zakładowy7 573 300,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Diamentowa 1, 20-447 Lublin

Strona internetowa

www.elektromontaz-lublin.pl

O Firmie

Nasza firma swój początek ma w 1953 roku. Działamy w branży elektroenergetycznej na terenie środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Produkujemy stacje transformatorowe w obudowie betonowej i metalowej, w tym stacje nietypowe i specjalne do 35 kV i 10 MVA, złącza kablowe SN w obudowie betonowej, rozdzielnice SN i nn, kontenery i elementy konstrukcyjne, urządzenia sterowniczo -pomiarowe i sygnalizacyjne, przewody szynowe magistralne n.n. Wykonujemy linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia, rozdzielnice napowietrzne i wnętrzowe do 110 kV włącznie, instalacje wnętrzowe siłowe i oświetleniowe, instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych, instalacje telewizji przemysłowej, układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP, instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne. Nasze specjalistyczne laboratorium wykonuje próby napięciowe kabli i rozdzielnic w miejscu zainstalowania, lokalizacje ochronnego, remonty transformatorów średniego napięcia, badania, regulację i naprawy aparatury zabezpieczeniowej, kontrolnej i pomiarowej, pełen zakres prac regulacyjno-pomiarowych urządzeń elektrycznych nowych i w eksploatacji.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"ELEKTROMONTAŻ- LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DIAMENTOWA 1, 20-447 LUBLIN

NIP

9462391494
Copy

REGON

432668947
Copy

KRS

0000171384
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-11-22

Adres rejestrowy

UL. DIAMENTOWA 1, 20-447 LUBLIN

Data rejestracji w KRS

2003-08-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-08-27

Sygnatura akt

RDF/486585/23/186

Strona WWW

www.elektromontaz-lublin.pl

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ZARZĄD
Wiesław Saj
Wiceprezes Zarządu, 53 lata
Artur Chluchnik
Prezes Zarządu, 56 lat
UDZIAŁOWCY

151466 udziałów o łącznej wartości 7573300,00zł.

PROKURA
Aneta Beata Gruszkiewicz
prokura łączna z członkiem zarządu lub innym prokurentem, 48 lat
Janusz Stanisław Miącz
prokura łączna z członkiem zarządu lub innym prokurentem, 53 lata
RADA NADZORCZA
Andrzej Gastołek
55 lat
Jarosław Sosnowski
42 lata
Alicja Grzelak
55 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
102,2
82,2
91,1
10,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
36,4
42
45,2
7,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
14,2
15,3
17,7
15,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
50,6
57,3
62,8
9,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,8
0,2
0,5
126,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
6,3
5,2
2,8
-45,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
28,4
35,7
40
12
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
5,1
4,2
2,3
-43,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
6,4
5,4
3,3
-39,8
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5
5,1
2,6
-2,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
28
26,8
28,1
1,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,2
6,3
3,1
-3,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
122
130
134
4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,8
1,2
1,2
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży