El - Dar sp. z o.o.
39, 86-070 Strzyżawa
NIP5542942853
Oceń firmę:
El - Dar sp. z o.o.
NIP5542942853
KRS0000655628
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

39, 86-070 Strzyżawa

Strona internetowa

http://el-dar.bydgoszcz.pl

O Firmie

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z instalacjami elektrycznymi. Posiadamy duże zaplecze własnych pojazdów oraz specjalistycznych narzędzi i urządzeń które gwarantują najwyższy poziom wykonywanych przez nas usług. Nasz sprzęt podlega nieustannej modernizacji i wymianie by był dostosowany do obecnych i przyszłych wymagań rynku.

Świadczymy usługi w zakresach:
- inteligentne instalacje elektryczne

- kompleksowe instalacje elektryczne w domach, mieszkaniach, biurach

- instalacje odgromowe

- instalacje teleinformatyczne

- instalacje i sieci światłowodowe

- instalacje monitoringu CCTV

- instalacje alarmowe SSWiN

- systemy kontroli dostępu, DSO, SAP

- pomiary czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary impedancji pętli zwarciowej

- pomiary rezystancji uziemień

- pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych

- pomiary rezystancji uziemień instalacji odgromowych

- pomiary napięć dotykowych

- przeglądy budowlane

- projekty instalacji elektrycznych

- analiza jakości energii

- przyłącza energetyczne napowietrzne i kablowe

- przyłącza prowizoryczne, placu budowy

Dodatkowo świadczymy usługi koparko-ładowarką i minikoparką oraz analizę parametrów sieci elektroenergetycznej.

Zlecane prace wykonywane są terminowo, profesjonalnie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, jak również w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zapewniamy bardzo wysoki standard i bezawaryjność.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EL - DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

STRZYŻAWA 39, 86-070 STRZYŻAWA

NIP

5542942853
Copy

REGON

365794879
Copy

KRS

0000655628
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-09-18

Adres rejestrowy

STRZYŻAWA 39, 86-070 STRZYŻAWA

Data rejestracji w KRS

2016-12-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-12-29

Sygnatura akt

RDF/355146/21/891

Strona WWW

http://el-dar.bydgoszcz.pl

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,1
11,4
16,5
45,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
1,4
3,3
130,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,8
1,2
54,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,1
2,2
4,4
103,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-∞
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,3
0,1
-78,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,4
-15
EBITDA Opis wskaźnika
0,6
0,5
0,5
-1,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,1
2,1
4,3
102,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,3
-15
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,4
-8,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
98,7
49,3
27,1
-22,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
9,7
3,3
1,9
-1,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
37,2
34,9
26,5
-8,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
13,9
4,1
2,8
-1,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
12,8
4,1
2,4
-1,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
60
33
65
32
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
2,1
1,5
-0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
0,1
1,4
1,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży