Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
82, 28-225 Grabki Duże
NIP6570082311
TEL+48 41 354 51 69
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Pasze Profil firmy Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
NIP6570082311
KRS0000565468
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

82, 28-225 Grabki Duże

Numer telefonu

+48 41 354 51 69

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. to wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań do produkcji rolnej oraz środków żywienia zwierząt gospodarczych. Firma istnieje od 1989 roku. Zakłady produkcyjne znajdują się w Grabkach Dużych w województwie świętokrzyskim oraz w Baborowie w województwie opolskim. Produkty firmy Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. sprzedawane są głównie na rynku polskim, eksportowane na rynki zagraniczne (m.in. Ukraina, Białoruś).

Ekoplon prowadzi działania przyjazne środowisku. Zgodnie z przyjętą polityką, firma dostarcza produkty, które nie naruszają środowiska naturalnego. Procesy i technologie produkcji są dostosowywane do wymogów ochrony przyrody.

Firma nieustannie doskonali proces produkcji, używając wyłącznie najnowszego sprzętu oraz technologii. Laboratorium badawcze firmy sprawdza na bieżąco każdy produkt, tak aby jakość spełniała wymagania klientów. Wykwalifikowany zespół technologów oraz ekspertów do spraw rozwoju produktu monitoruje pojawiające się trendy, równocześnie poszukując nowych rozwiązań, które będą odpowiedzią na pojawiające się oczekiwania lub nawet wyprzedzą potrzeby rynkowe.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy dostępną na stronie .

Zapraszamy do kontaktu z Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. tel.:+ 48 41 354 51 69, emailowo: oraz osobiście w siedzibie firmy w Grabkach Dużych 82, w Szydłowie (28-225).

Podajemy również dane rejestrowe: NIP: 657 008 23 11 oraz REGON: 008489058.

Ekoplon angażuje partnerów biznesowych i społecznych w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Oferta

Produkty znajdujące się w ofercie Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. to m.in.:

- nawozy do uprawy:

*różnego rodzaju zbóż,

* warzyw,

* drzew owocowych,

*słoneczników,

*krzewów,

*traw i trawników,

- pasza dla:

* trzody chlewnej,

* drobiu fermowego

* drobiu przyzagrodowego,

* bydła,

* królików,

*karpi.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

GRABKI DUŻE 82, 28-225 GRABKI DUŻE

NIP

6570082311
Copy

REGON

008489058
Copy

KRS

0000565468
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2018-09-25

Adres rejestrowy

GRABKI DUŻE 82, 28-225 GRABKI DUŻE

Data rejestracji w KRS

2015-07-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-07-01

Sygnatura akt

RDF/568717/23/40

Kody Pkd

10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych

20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GRABKACH DUŻYCH, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
375,8
465,7
658,5
41,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
130
161,8
171,4
5,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
77,4
79,3
87,4
10,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
207,4
241,1
258,8
7,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,3
2
2,3
15,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
8,7
5,8
16,5
186,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
10
7,8
23,4
201,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
8,7
4,9
13,5
175
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
119,3
155
170,2
9,8
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,3
1,1
2
0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
37,3
32,9
33,8
0,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,3
1,2
2,5
1,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
101
106
81
-25
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1
1
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (8)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży