EKOMAX SP Z O O
Ul.Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice
NIP6312299348
TEL48323350933
Oceń firmę:
EKOMAX SP Z O O
NIP6312299348
KRS0000127038
Kapitał zakładowy500 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Pszczyńska 206, 44-100 Gliwice

Numer telefonu

48323350933

Strona internetowa

www.ekomax.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Od wielu lat z pasją i sukcesami prowadzimy kompleksową działalność w zakresie ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w dystrybucji produktów ropopochodnych i chemii przemysłowej produkowanych przez Ekomax na bazie surowców pierwotnych. Są to przede wszystkim doskonałej jakości oleje maszynowe i technologiczne, smary, płyny chłodnicze i rozpuszczalniki, dostępne w szerokiej gamie parametrów i opakowań. Ich wysoką klasę gatunkową potwierdzają atesty PZH, certyfikaty biodegradowalności, a także nagrody branżowe.

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w tym zakresie, pomagając firmom przenieść wymogi przepisów ustawy o Prawie Ochrony Środowiska i Ustawy o odpadach na rzeczywistość.

Dział Gospodarki Odpadami oferuje odbiór, transport i zagospodarowanie wytwarzanych przez przedsiębiorstwa odpadów przemysłowych. Specjalizujemy się w recyklingu: olejów, płynów niskokrzepnących, rozpuszczalników, filtrów olejowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki temu odpady zyskują wartość jako komponenty do produkcji, m.in. na ekologicznych instalacjach w zakładzie.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"EKOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PSZCZYŃSKA 206, 44-100 GLIWICE

NIP

6312299348
Copy

REGON

277236334
Copy

KRS

0000127038
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-10

Adres rejestrowy

UL. PSZCZYŃSKA 206, 44-100 GLIWICE

Data rejestracji w KRS

2002-08-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-08-23

Sygnatura akt

RDF/386272/22/206

Strona WWW

www.ekomax.com.pl

Kody Pkd

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

19.2 - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20.5 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

35.1 - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

38.3 - Odzysk surowców

46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKĄDANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SPÓŁKI - SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
ZARZĄD
Rafał Rakoczy
Wiceprezes Zarządu, 38 lat
Agnieszka Krupińska
Wiceprezes Zarządu, 45 lat
Stanisław Guszta
Prezes Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Marianna Rakoczy

43,02% 1714 udziałów o łącznej wysokości 171.400,00 zł

Stanisław Guszta

56,98% 2270 udziałów o łącznej wysokości 227.000,00 zł

PROKURA
Bartosz Guszta
łączna z członkiem zarządu, 34 lata
Dorota Łysakowska
prokura łączna z członkiem zarządu, 49 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
33,9
34
46,9
37,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,3
4,4
5,3
21,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
12,6
13,6
17,7
29,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
14,9
18
23
27,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,3
4,4
4,5
3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,7
4,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,4
2,1
5,9
184,9
EBITDA Opis wskaźnika
2,1
2,7
6,9
152,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,2
1,7
4,8
190,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
10,7
12,2
15,3
26
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,4
2
6,2
204,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,4
12,2
27,3
15,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,5
4,9
10,3
5,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
84,6
75,6
76,8
1,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,2
8
14,7
6,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,1
6,1
12,6
6,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
17
36
37
1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
6,8
3,6
3,3
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,6
-1,1
-0,6
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xls

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży