EKO-LOG Ochrona Środowiska S.C.
ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice
NIP9542751693
Oceń firmę:
EKO-LOG Ochrona Środowiska S.C.
NIP9542751693
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice

O Firmie

Wychodząc naprzeciw coraz większym wymaganiom prawnym stawianym firmom oraz rosnącej eko - świadomości przedsiębiorców staramysię zapewnić najwyższy poziom świadczonych przez nas usług związanych z ochroną środowiska.

Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji stanowiących podstawę uzyskania decyzji takich jak:

 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • Zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów,
 • Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi/ urządzeń kanalizacyjnych,
 • Pozwolenie zintegrowane,

Bierzemy udział w realizacji nowych przedsięwzięć. Wykonujemy dokumentacje, dzięki którym możliwe jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: karty informacyjne oraz raporty oddziaływania na środowisko. Oferujemy również bieżące wsparcie w ciągu całego procesu inwestycyjnego, oraz zajmujemy się uzyskiwaniem pozwoleń środowiskowych niezbędnych do oddania do użytkowania zrealizowanego przedsięwzięcia.

W zakresie proponowanych usług oferujemy kompleksowe przeprowadzanie w imieniu inwestora procedury formalno-prawnej od momentu sporządzenia wniosku do czasu uzyskania decyzji administracyjnych.

Ponadto oferujemy:

 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • Wprowadzanie raportów do bazy KOBIZE,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami - karty przekazania opadów oraz karty ewidencji odpadów,
 • Przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach,
 • Sporządzanie kart charakterystyki odpadów,
 • Naliczanie opłaty produktowej oraz prowadzenie ewidencji opakowań wprowadzanych na rynek,
 • Audyt wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • Sporządzanie przeglądów ekologicznych,
 • Fachowe doradztwo z zakresu ochrony środowiska,
 • Pomiary środowiskowe.

Przedmiotowe usługi świadczymy w ramach jednorazowych zleceń lub stałej obsługi.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EKO-LOG OCHRONA ŚRODOWISKA AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA ELŻBIETA WALKOWIAK SPÓŁKA CYWILNA

Copy

Adres siedziby

Aleja Walentego Roździeńskiego 190B, 40-203 Katowice

NIP

9542751693
Copy

REGON

360161974
Copy

Forma prawna

spółka cywilna

Data rejestracji na ALEO.com

2015-04-01

Adres rejestrowy

Aleja Walentego Roździeńskiego 190B, 40-203 Katowice

Kody Pkd

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży