EHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SIEMOŃSKA 50, 42-503 BĘDZIN
NIP6252441600
Oceń firmę:
EHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6252441600
KRS0000397692
Kapitał zakładowy1 055 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. SIEMOŃSKA 50, 42-503 BĘDZIN
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SIEMOŃSKA 50, 42-503 BĘDZIN

NIP

6252441600
Copy

REGON

242640893
Copy

KRS

0000397692
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. SIEMOŃSKA 50, 42-503 BĘDZIN

Data rejestracji w KRS

2011-10-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-10-04

Sygnatura akt

RDF/510697/23/767

Kody Pkd

28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.1 - Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Roman Sadowski
Prezes Zarządu, 54 lata
UDZIAŁOWCY
Roman Sadowski

10023 udziały o łącznej wysokości 1.002.300,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0,1
0,2
-0,4
-314,7
EBITDA Opis wskaźnika
2,1
2,6
1,4
-45,4
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
2
3
1,7
-43,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
12,5
12,6
10,3
-18,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,6
-0,2
-129,5
Aktywa Opis wskaźnika
20,7
25
18,6
-25,4
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0,1
0,1
-0,4
-407,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,7
-0,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,1
12,3
8,3
-32,8
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
13,8
15,4
11,9
-23,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,6
12,3
7,1
-42,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,7
2,1
1,6
-22,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1
1,1
-4
-5,1
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
60,6
50,6
55,5
4,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,1
1,3
-3,5
-4,8
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,9
0,9
-3,5
-4,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
15,3
17,1
12,1
-5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
53
72
53
-19
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.6928553581237793
2.972827911376953
2.970947027206421
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2.016911506652832
2.346975803375244
4.048845291137695
1,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży