ALEO.com Firmy Maszyny i utrzymanie ciągłości produkcji Serwis maszyn, urządzeń i części zamiennych Maszyn Profil firmy EGIDA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I INFORMATYCZNYCH
EGIDA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I INFORMATYCZNYCH
NIP6871859935
KRS0000270964
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. SZOPENA 10, 38-500 SANOK
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EGIDA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I INFORMATYCZNYCH

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZOPENA 10, 38-500 SANOK

NIP

6871859935
Copy

REGON

180194013
Copy

KRS

0000270964
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. SZOPENA 10, 38-500 SANOK

Data rejestracji w KRS

2006-12-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-12-28

Sygnatura akt

RDF/329057/21/461

Kody Pkd

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. ZA SPRAWY ZWYKŁEGO ZARZĄDU UWAŻA SIĘ SPRAWY W KTÓRYCH NASĘPUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000 ZŁ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO CZASU DO KIEDY JEST JEDNOOSOBOWY: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ZARZĄD
Maciej Longawa
Prezes Zarządu, 48 lat
UDZIAŁOWCY
Kinga Stanisława Longawa

95 udziałów o łącznej wartości 47.500 pln

PROKURA
Kinga Stanisława Longawa
prokura samoista do reprezentowania spółki, 44 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
127,5
127,5
124,1
-2,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
3,5
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-15,6
-3,4
0
100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
77,5
77,5
74,1
-4,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
50
50
50
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-15,6
-3,4
0
100
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
77,5
77,5
74,1
-4,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-31,2
-6,8
0
6,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-451,5
-455,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-451,5
-456,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
39,2
39,2
40,3
1,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży