Edu - Med Przemysław Zawicki
Sławsk Wielki 43, 88-150 Kruszwica
NIP5562402781
TEL+48881566881
Oceń firmę:
Edu - Med Przemysław Zawicki
NIP5562402781
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Sławsk Wielki 43, 88-150 Kruszwica

Numer telefonu

+48881566881

Strona internetowa

http://www.edu-med2

O Firmie

Podstawowe szkolenie jednodniowe oferuje autorski program, który przygotowuje kursantów praktycznie i teoretycznie do udzielenia pierwszej pomocy w najczęstszych stanach zagrożenia życia u dzieci i osób dorosłych. Kierując się naszym doświadczeniem zawodowym wiemy, że kilka prostych czynności wykonanych niezwłocznie przez świadków zdarzenia może uratować ludzkie życie.

Z nami uczysz się ratować i przełamujesz bariery.

Kurs spełnia wymóg przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.

Każdy program szkolenia jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb uczestników. Jest przygotowywany z uwzględnieniem specyfikacji pracy i potencjalnych zagrożeń z nią związanych.

Szkolenia prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia prowadzone są przy użyciu prezentacji multimedialnych, filmów oraz profesjonalne fantomy szkoleniowe renomowanych firm a także materiały opatrunkowe i torba ratunkowa.

Kurs ten przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Szkolenie zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 r. obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenie pierwszej pomocy.

CEL KURSU:

Zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy, prowadzenia reanimacji, postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla każdego uczestnika.

FORMA KURSU:

Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi przy użyciu nowoczesnych form nauczania takich jak: prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktycznych technik udzielania pomocy, pokazy, scenariusze sytuacyjne.

PROGRAM KURSU:

Motywacja do czynności ratowniczych,

Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,

Bezpieczeństwo na miejscu wypadku,

Elementy anatomii i fizjologii człowieka – triada przeżycia,

Łańcuch ratunkowy, łańcuch przeżycia,

Skuteczne sposoby wzywania pomocy,

Ocena stanu poszkodowanego,

Omdlenie,

Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,

Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci,

Wstrząs jako stan bezpośredniego zagrożenia życia,

Rany i krwotoki,

Nagłe zachorowania: zawał serca, cukrzyca, atak drgawek, duszności, udar mózgu,

Szybkie badanie poszkodowanego w sytuacjach urazowych,

Uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy,

Uszkodzenia kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),

Oparzenia termiczne i chemiczne,

Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym,

Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,

Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,

Apteczka pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych

Tamowanie krwotoków

Pozycja przeciwwstrząsowa

Bezpieczne sposoby obracania na plecy

Postępowanie przy zakrztuszeniu

Wykonywanie opatrunków

Unieruchamianie kończy

Z pozdrowieniami Biuro Ośrodka Szkoleniowego Edu-Med P.Z. tel. 881 566 881, www.edu-med.org

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Przemysław Zawicki EDU-MED

Copy

Adres do doręczeń

ul. Kwiatowa 3D, 88-153 Kruszwica

NIP

5562402781
Copy

REGON

340532759
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-13

Adres rejestrowy

ul. Kwiatowa 3D, 88-153 Kruszwica

Przedsiębiorca

Przemysław Zawicki

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2009-01-02

Status

Aktywny

Kody Pkd

86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży