EDU - Consulting ANNA WIECHOWSKA
ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
NIP5811886201
Oceń firmę:
EDU - Consulting ANNA WIECHOWSKA
NIP5811886201
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EDU - Consulting ANNA WIECHOWSKA

Copy

Adres do doręczeń

ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

NIP

5811886201
Copy

REGON

221962386
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Adres rejestrowy

ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Starodworska 8, 82-500 Tychnowy

Przedsiębiorca

ANNA WIECHOWSKA

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2013-10-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego

85.31.B - Licea ogólnokształcące

85.32.B - Branżowe szkoły i stopnia

85.32.D - Branżowe szkoły ii stopnia

85.41.A - Szkoły policealne

85.41.C - Placówki doskonalenia nauczycieli

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A - Nauka języków obcych

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Zwolniony
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży