Ecoway sp. z o.o.
Lubelska 69/12, 22-100 Chełm
NIP5632421945
Oceń firmę:
Ecoway sp. z o.o.
NIP5632421945
KRS0000424701
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Lubelska 69/12, 22-100 Chełm

Strona internetowa

www.ecoway.biz

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Zajmujemy się dostarczeniem surowców, dodatków do produkcji pasz, komponentów paszowych oraz biomasy.

Prowadzimy swoją działalność w oparciu o zasady ekologii, trwałości oraz pożytku i bezpieczeństwa społecznego.

Naszym klientom oferujemy:

  • Komponenty paszowe: śruty, makuch, otręby, DDGS, młóto, wysłodki, zboża
  • Komponenty roślinne: komponenty paszowe z takich roślin jak słonecznik, soja, rzepak, len, jęczmień, kukurydza, gorczyca
  • Dodatki chemiczne: gliceryna, glikol propylenowy, kolagen, karoten, drożdże paszowe
  • Materiały opałowe: pellet, brykiet, trociny oraz zręby z różnych surowców

Zapraszamy do kontaktu. Udzielimy dodatkowych informacji na temat naszych produktów i usług.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ECOWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LUBELSKA 69 / 12, 22-100 CHEŁM

NIP

5632421945
Copy

REGON

061388904
Copy

KRS

0000424701
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-28

Adres rejestrowy

UL. LUBELSKA 69 / 12, 22-100 CHEŁM

Data rejestracji w KRS

2012-06-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-06-20

Sygnatura akt

LU.VI NS-REJ.KRS/12646/23/456

Strona WWW

www.ecoway.biz

Kody Pkd

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH) - WŁĄCZNIE LUB NA POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH) - WŁĄCZNIE, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAZ I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH) LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM - W RAMACH UMOCOWANIA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Tetiana Kartseva
Wiceprezes Zarządu
Serhiy Parchuk
Prezes Zarządu
UDZIAŁOWCY
Tetiana Kartseva

10% 5 udziałów o łącznej wartości 500 (pięćset) złotych

Serhiy Parchuk

90% 45 udziałów o łącznej wartości 4.500 (cztery tysiące pięćset) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,8
2,2
2,2
-1,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,5
3,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,7
58,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1
0,9
1,2
29,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
169,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
41,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-0
0,3
776,3
EBITDA Opis wskaźnika
0
-0
0,3
1095,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,9
0,8
1,1
41,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
-0
0,3
911,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0
0,3
723,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,8
-9,4
36,9
46,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,5
-1,8
11,6
13,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
50,3
47,1
57,7
10,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,7
-1,3
13,1
14,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,7
-1,8
12,6
14,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
61
80
84
4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
1,6
2,2
0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,5
-2,8
0,8
3,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Marcin Kręcik 2022-05-20 05:47:48
Dobre towary oraz świadczenie usług

Firmy z tej samej branży