"ECOVEND" sp. z o.o.
Ul. Zabrodzka 1F, 52-336 Wrocław
NIP8943024449
TEL+48667520050
Oceń firmę:
"ECOVEND" sp. z o.o.
NIP8943024449
KRS0000388308
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Zabrodzka 1F, 52-336 Wrocław

Numer telefonu

+48667520050

Strona internetowa

http://www.ecovend.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Dystrybutor Ecovend jest innowacyjnym urządzeniem dostarczającym krystalicznie czystą i świeżą wodę w firmie. Dzięki najnowszym rozwiązaniom i technologiom woda z sieci wodociągowej poddawana jest wielostopniowemu procesowi filtracji. System filtrów usuwa szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne, pozostawiając jednocześnie wszystkie składniki wody mające pozytywny wpływ na nasze zdrowie i jej dobry smak. Tak uzdatnioną wodę dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia jako zimną (4°- l0°C) lub gorącą (75° – 96°C).

Urządzenia są alternatywą dla wody dostarczanej w butlach pięciogalonowych, dzięki tym urządzeniom dbamy o środowisko, gdyż nie wymagają one cotygodniowego transportu, w związku z czym ograniczamy emisję CO2 do atmosfery.

Montaż dystrybutorów wraz z wykonaniem instalacji, niezbędnej do zasilania urządzeń oraz wymiana filtrów dwa razy w roku, przeprowadzana jest bezpłatnie przez naszą firmę.

Dzięki dystrybutorom Ecovend zawsze mamy tyle czystej i smacznej wody ile aktualnie jest potrzebne. Również przechowywanie i dźwiganie ciężkich butli bezpowrotnie znika i wreszcie wymierna korzyść finansowa – stała wartość faktury co miesiąc, przez okrągły rok.

Wszystkie nasze dystrybutory w wersji wolnostojącej i nablatowej podają wodę gazowaną, schłodzoną, gorącą i w temp. pokojowej. Nasi klienci to duże fabryki produkcyjne, zakłady przemysłowe i usługowe różnej wielkości, hipermarkety, biura, salony sprzedaży, szkoły i uczelnie, instytucje, gospodarstwa domowe. Dobieramy odpowiedni model do Państwa potrzeb i możliwości, tak aby zawsze były spełnione parametry wysokiej jakości wody i usługi.

Projekt graficzny: | Wdrożenie:

Copyright by 2014

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"ECOVEND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZABRODZKA 1F, 52-336 WROCŁAW

NIP

8943024449
Copy

REGON

021531296
Copy

KRS

0000388308
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-03-03

Adres rejestrowy

UL. ZABRODZKA 1F, 52-336 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2011-06-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-06-06

Sygnatura akt

RDF/561943/23/746

Strona WWW

http://www.ecovend.pl

Kody Pkd

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.39 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

77.33 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Adrianna Magdalena Zatońska
Prezes Zarządu, 26 lat
UDZIAŁOWCY

100% 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Nazwa i siedziba Spółki


W 2018 roku Spółka działała pod firmą: Ecovend Sp. z o.o. zarejestrowaną w

Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej - Krajowego Rejestru Sądowego

po numerem 0000388308. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.


2. Zarząd Spółki


W 2018 roku Zarząd Spółki działał w składzie:


• Adrianna Wolańska — Prezes Zarządu


3. Kapitał zakładowy


Struktura kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał 

się następująco:

-kapitał zakładowy 5.000,00 zł

-kapitał zapasowy 36.973,06 zł.


4. Działalność Spółki


W roku 2018 Spółka zajmowała się świadczeniem usług w zakresie dzierżawy

i najmu urządzeń vendingowych oraz samosprzedających. Spółka w 2018 r.

skoncentrowała swoją działalność na powiększaniu liczby klientów poprzez

działalność marketingową. Duży nacisk położono na wysoką jakość

oferowanych produktów i świadczonych przez Spółkę usług. Zwiększono

liczbę niezbędnych dystrybutorów.


5. Przewidywany rozwój Spółki


W najbliższych latach Spółka zamierza zwiększyć swoją obecność na rynku

Usług w zakresie dzierżawy i najmu urządzeń vendingowych poprzez

działalność marketingową, poszerzenie oferty wykonywanych usług oraz

budowanie długotrwałych relacji z klientami Spółki już pozyskanymi.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,3
4,9
5,5
11,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,9
2
1,8
-10,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,4
4,5
7,2
61,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,3
6,5
9,1
38,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,8
0,9
0,1
-86,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0
-27,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2
2,3
3
35,3
EBITDA Opis wskaźnika
2,1
2,3
3,1
33,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,6
4,1
3,6
-11,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2
2,3
3,1
35,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,8
2
2,8
35,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
72,9
45,5
38,1
-7,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
41,2
41,4
50,3
8,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
56,8
68,7
79,9
11,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
47,5
47
56,5
9,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
45,3
45,6
55,6
10
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
130
114
95
-19
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,3
2,6
2,5
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,2
0,1
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży