Econ Trader sp. z o.o.
Ul. Długosza 27a, 42-580 Wojkowice
NIP8992716354
Oceń firmę:
Econ Trader sp. z o.o.
NIP8992716354
KRS0000386266
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Długosza 27a, 42-580 Wojkowice

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ECON TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DŁUGOSZA 27, 42-580 WOJKOWICE

NIP

8992716354
Copy

REGON

021502082
Copy

KRS

0000386266
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2020-03-24

Adres rejestrowy

UL. DŁUGOSZA 27, 42-580 WOJKOWICE

Data rejestracji w KRS

2011-05-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-05-23

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/30126/23/181

Kody Pkd

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

49.41.Z - Transport drogowy towarów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU B) OD KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM C) POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Marcin Zygmunt Piekarski
Wiceprezes Zarządu, 42 lata
Łukasz Mirosław Urbańczyk
Prezes Zarządu, 41 lat
UDZIAŁOWCY
FIMA INVESTMENT S.A.R.L.

100% 200 udziałów o łącznej wartości 20 000,00zł

PROKURA
Maciej Bodnar
prokura samoistna, 50 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
45,8
71,8
120,6
68,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,7
11,4
20,7
81,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5,8
7,7
9,5
23,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
13,5
19,1
30,2
58
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,9
2,5
6,7
168,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,4
111,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
4,4
5
7,6
50,4
EBITDA Opis wskaźnika
4,5
5,2
7,9
52,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3,5
3,9
5,6
42,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
4,4
5
7,6
50,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
10,4
15,9
25,3
59,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
59,6
50,8
58,7
7,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,5
5,5
4,6
-0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
43,1
40,4
31,5
-8,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,9
7,2
6,6
-0,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
9,6
7
6,3
-0,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
61
53
53
0
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,5
1,5
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,4
-0,3
-0,4
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży