Ecohealt sp. z o.o.
Ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec
NIP5423230796
TEL+48724306166
Oceń firmę:
Ecohealt sp. z o.o.
NIP5423230796
KRS0000455011
Kapitał zakładowy560 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Numer telefonu

+48724306166

Strona internetowa

http://www.ecohealt.eu

O Firmie

ECOHEALT sp. z o.o. jest zespołem specjalistów zajmujących się organizacją przewozu ładunków w zakresie krajowym i międzynarodowym za pomocą nowoczesnych środków transportowych.

Dostosowujemy się do potrzeb rynku. Kraje, które obejmujemy naszą pracą to przede wszystkim: Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy, Austria, Kraje Beneluksu, Francja, Włochy, Hiszpania, Czechy oraz Słowacja. Jeździmy wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba! Nie boimy się wyzwań, ani wymagających klientów! Specjalizujemy się w przewozie ładunków całopojazdowych oraz drobnicowych z wykorzystaniem każdego rodzaju taboru. Przewozimy również materiały niebezpieczne ADR. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Gwarantujemy naszym Klientom:

  • Terminowość dostawy
  • Bezpieczeństwo ładunków
  • Profesjonalizm
  • Rzetelność świadczonych usług

Oferujemy usługi organizacji transportu na terenie całej Unii Europejskiej. Dysponujemy wszelkimi niezbędnymi środkami transportu by zapewnić naszym klientom pełną ofertę transportową.

Kubatura oferowanych pojazdów odpowiada zarówno standardowym potrzebom jak i nietypowym zamówieniom na specjalistyczne usługi transportowe. Każdy z przewożonych ładunków jest ubezpieczony a przewozy są monitorowane dzięki stałej łączności spedytorów z kierowcami oraz profesjonalnym urządzeniom monitorującym. Profesjonalne wyposażenie pojazdów pozwala Klientowi uzyskać informację na temat przewożonego towaru o każdej porze bez względu na dzień tygodnia.

Nasze atuty to:

  • Świadczenie specjalistycznych usług
  • Ubezpieczanie każdego ładunku
  • Monitorowanie przesyłek
  • Udostępnianie klientom informacji o towarze 24/7

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ECOHEALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

BOLESŁAWIEC, BOLESŁAWIEC

NIP

5423230796
Copy

REGON

200770476
Copy

KRS

0000455011
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-11-16

Adres rejestrowy

BOLESŁAWIEC, BOLESŁAWIEC

Data rejestracji w KRS

2013-03-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-03-18

Sygnatura akt

WR.IX NS-REJ.KRS/17745/21/505

Strona WWW

http://www.ecohealt.eu

Kody Pkd

08.1 - Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

08.9 - Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

20.1 - Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.2 - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.3 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.4 - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24.5 - Odlewnictwo metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.2 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.3 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.4 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.2 - Transport kolejowy towarów

49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

50.2 - Transport morski i przybrzeżny towarów

50.4 - Transport wodny śródlądowy towarów

51.2 - Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport

53.2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.3 - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.9 - Pozostałe zakwaterowanie

56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.3 - Przygotowywanie i podawanie napojów

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.1 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.2 - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.3 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.2 - Sprzątanie obiektów

81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.2 - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

92 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
UDZIAŁOWCY
Rafał Raczyński

100% 11200 o łącznej wartości 560.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży