e-point S.A.
Ul.Filona 16, 02-658 Warszawa
NIP5213096914
TEL+48508030245
Oceń firmę:
e-point S.A.
NIP5213096914
KRS0000024163
Kapitał zakładowy428 465,00 zł
5,0 na podstawie 3 opinii.

Adres

Ul.Filona 16, 02-658 Warszawa

Numer telefonu

+48508030245

Strona internetowa

http://e-point.pl

O Firmie

e-point SA dostarcza systemy internetowe "szyte na miarę"

Tworzymy rozwiązania, które dają naszym Klientom unikalną przewagę konkurencyjną, umożliwiają wzrost sprzedaży oraz obniżkę kosztów.

Projektujemy, budujemy i utrzymujemy dedykowane systemy internetowe i intranetowe dla polskich i międzynarodowych firm. Nasze systemy obsługują istotne obszary i procesy funkcjonowania przedsiębiorstw, dla których nie można zastosować standardowych produktów. Tworzymy m.in.:

 • Systemy e-business

aplikacje mające na celu sprzedaż produktów i usług oraz zapewnienie obsługi klientów i partnerów przez internet - sklepy internetowe, bankowość elektroniczna, eCRM, systemy obsługi zamówień.

 • Portale korporacyjne

systemy mające na celu udostępnianie informacji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji – serwisy WWW, portale wewnętrzne, extranety.

 • Aplikacje mobilne

aplikacje i serwisy na smartfony i tablety. W szczególności interesują nas zastosowania biznesowe, w których urządzenia mobilne są częścią większego rozwiązania.

 • Systemy e-wniosków

rozwiązania zorganizowane wokół zagadnienia zbierania i przetwarzania wniosków (formularzy elektronicznych).

 • inne aplikacje dedykowane

systemy mające na celu obsługę wybranych procesów biznesowych w organizacji – rejestry, wsparcie sprzedaży, operacyjne CRM , e-learning, etc. OFERTA DLA SEKTORA FINANSOWEGO Od wielu lat sektor finansowy jest jednym z najważniejszych odbiorców naszych usług. Posiadamy wyjątkowy know-how oraz niezbędne narzędzia technologiczne, które pozwalają nam tworzyć innowacyjne rozwiązania dla tej branży. Oferujemy m.in.:

 • Bankowość internetowa "szyta na miarę"
 • Content driven portals
 • Collaborative workflow
 • Systemy sprzedaży i obsługi polis ubezpieczeniowych
 • Formularze elektroniczne
 • Platformy wielostronne
 • Systemy wsparcia sprzedaży

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

E-POINT SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FILONA 16, 02-658 WARSZAWA

NIP

5213096914
Copy

REGON

016330363
Copy

KRS

0000024163
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-08-19

Adres rejestrowy

UL. FILONA 16, 02-658 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2001-07-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-07-02

Sygnatura akt

RDF/459360/22/40

Strona WWW

http://e-point.pl

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD SPÓŁKI
Marcin Żuchowicz
Prezes Zarządu, 49 lat
Norbert Pabiś
Wiceprezes Zarządu, 46 lat
Marcin Adam Zabój
Wiceprezes Zarządu, 46 lat
Marcin Żelazek
Wiceprezes Zarządu, 48 lat
PROKURA
Marek Michał Szulc
prokura łączna z innym członkiem zarządu, 49 lat
Konrad Zimoląg
prokura łączna z innym członkiem zarządu, 49 lat
RADA NADZORCZA
Michał Waszkiewicz
46 lat
Jarosław Adam Błąd
47 lat
Lilianna Żuchowicz
47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
43,8
37,7
37,6
-0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,8
8,2
6,7
-17,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
17,3
15,1
14,9
-1,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
25,1
23,3
21,6
-7,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,4
0,3
-40,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
14,1
13,5
14
3,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,9
1,8
2,4
36,2
EBITDA Opis wskaźnika
5,4
3,7
3,6
-1,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
20,5
20,7
19,1
-7,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,2
0,6
1,8
191,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
4,7
3,2
3,3
3,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
12,9
4
11,9
7,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,1
1,6
4,7
3,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
69
64,8
68,9
4,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12,4
9,7
9,6
-0,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,5
4,7
6,3
1,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
39
40
39
-1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,9
3
3,3
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,5
-3,6
-3,8
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-04-2021 - 31-03-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-04-2021 - 31-03-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-04-2021 - 31-03-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 3 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
ING Usługi dla Biznesu 2018-02-15 10:47:58
Z firmą e-point współpracujemy nieprzerwanie od 2012 r. W tym czasie zrealizowaliśmy wspólnie kilka innowacyjnych projektów. Firma niezmiennie spełnia nasze wysokie oczekiwania w zakresie profesjonalizmu i elastyczności. Zdecydowanie jest to software house wart polecenia. Dla nas dostawca pierwszego wyboru dla nowych projektów.
"VEGACOM" Spółka Akcyjna 2019-08-01 08:41:25
Bartosz Traczyk 2019-01-04 13:26:28

Firmy z tej samej branży