Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
NIP5711000706
Oceń firmę:
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
NIP5711000706
KRS0000129760
Kapitał zakładowy1 432 800,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

Strona internetowa

https://www.darsa.pl/

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. powstała w 1994 roku. Od początku istnienia konsekwentnie kroczy drogą wytyczonych jej statutem zadań. Na ich czele stoją, m. in. zadania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Miasta i Gminy Działdowo w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej, ale także współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw.

Spółkę charakteryzuje wielotorowość działania, która przejawia się podejmowaniem działań wpływających pośrednio lub bezpośrednio na polepszenie jakości życia na terenie Miasta i Gminy Działdowo.

W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia DAR S.A. ewoluowała i w sposób ciągły umacniała swoją pozycję wśród organizacji zajmujących się wspomaganiem rozwoju lokalnego. Do podstawowych narzędzi jakimi posługujemy się w realizacji naszych celów należą:

- pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność,

- poręczenia, udzielane jako zabezpieczenia do kredytów i pożyczek, finansowane zarówno ze środków własnych Agencji, jak i ze środków uzyskanych w ramach funduszy unijnych,

- doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- szkolenia,

- kursy językowe,

- edukacja dorosłych,

- doskonalenie nauczycieli.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 15, 13-200 DZIAŁDOWO

NIP

5711000706
Copy

REGON

130180777
Copy

KRS

0000129760
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2019-05-14

Adres rejestrowy

UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 15, 13-200 DZIAŁDOWO

Data rejestracji w KRS

2002-09-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-09-06

Sygnatura akt

OL.VIII NS-REJ.KRS/9245/23/141

Strona WWW

https://www.darsa.pl/

Kody Pkd

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.31.B - Licea ogólnokształcące

85.41.A - Szkoły policealne

85.41.B - Kolegia pracowników służb społecznych

85.41.C - Placówki doskonalenia nauczycieli

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3
3,2
2,6
-19
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
87,3
130,9
139,7
6,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
21,6
21,8
21,9
0,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
108,9
152,7
161,6
5,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,3
-0,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
31,9
31,4
26,2
-16,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,2
-32,9
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
0,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,1
-58,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
44,8
52
50,8
-2,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0
0
6,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1,5
1,3
0,5
-0,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
11
8,6
4,4
-4,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
19,8
14,3
13,5
-0,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
13,4
12,4
15,4
3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
14,3
10,8
8,9
-1,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
4643
5066
7127
2061
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,1
0,9
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
54,3
166,4
203,2
36,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży