ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Mieszany Profil firmy DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP1182078680
KRS0000396494
Kapitał zakładowy60 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

PASS 20B, 05-870 BŁONIE

Strona internetowa

http://www.dtwlogistics.pl

O Firmie

Jesteśmy operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Oprócz usług spedycyjnych na terenie Unii Europejskiej, oferujemy także przewóz ładunków całopojazdowych i częściowych z krajów Europy Zachodniej do Rosji, na Ukrainę oraz Białoruś.

Świadczymy usługi z zakresu spedycji krajowej i międzynarodowej w drogowym transporcie towarów neutralnych, chłodniczych oraz niebezpiecznych (ADR), ładunków drobnicowych i całopojazdowych. Ponad 70% procent realizowanych przez nas zleceń to transport chłodniczy dlatego postanowiliśmy uruchomić usługę dedykowaną dla towarów wymagających kontrolowanej temperatury – DTW Fresh&Frozen.

Rozbudowane i profesjonalne zaplecze magazynowo-logistyczne pozwala nam świadczyć najwyższej jakości usługi takie jak: magazynowanie, przeładunki, etykietowanie, kompletacja, paletyzowanie, konfekcjonowanie. W ramach pełnej obsługi logistycznej posiadamy własną agencję celną.

Oferujemy również  profesjonalne przewozy ładunków w transporcie morskim i lotniczym na całym świecie z zachowaniem najwyższych standardów usług.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

KOPYTÓW 44E, 05-870 KOPYTÓW

NIP

1182078680
Copy

REGON

145482802
Copy

KRS

0000396494
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-10-07

Adres rejestrowy

KOPYTÓW 44E, 05-870 KOPYTÓW

Data rejestracji w KRS

2011-09-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-09-19

Sygnatura akt

RDF/326272/21/382

Strona WWW

http://www.dtwlogistics.pl

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Damian Piotr Dobkowski
Prezes Zarządu, 37 lat
Radosław Piotr Dudek
Wiceprezes Zarządu, 58 lat
Marcin Dudek
Wiceprezes Zarządu, 33 lata
Sebastian Peter Białkowski
Członek Zarządu, 37 lat
Dariusz Major
Członek Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY
Radosław Piotr Dudek

40% 48 udziałów o wysokości 24.000,00 pln

Damian Piotr Dobkowski

60% 72 udziały o wartości 36.000,00 pln

PROKURA
Beata Anna Wołynka
prokura samoistna, 47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,7
5,3
4,8
-10,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,3
-24,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,6
0,6
13,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,9
1
1
-3,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,7
0,7
6,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,3
42,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
24,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
24,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
43
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,9
1
1
-3,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
21,6
29
36,5
7,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,9
3,1
5
1,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
46,9
55,2
65
9,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,2
3,6
5
1,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,5
4
6,3
2,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
36
32
27
-5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
2,2
2,9
0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,7
-3,5
-3
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży