DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PASS 20B, 05-870 BŁONIE
NIP1182078680
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Mieszany Profil firmy DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP1182078680
KRS0000396494
Kapitał zakładowy60 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

PASS 20B, 05-870 BŁONIE

Strona internetowa

http://www.dtwlogistics.pl

O Firmie

Jesteśmy operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Oprócz usług spedycyjnych na terenie Unii Europejskiej, oferujemy także przewóz ładunków całopojazdowych i częściowych z krajów Europy Zachodniej do Rosji, na Ukrainę oraz Białoruś.

Świadczymy usługi z zakresu spedycji krajowej i międzynarodowej w drogowym transporcie towarów neutralnych, chłodniczych oraz niebezpiecznych (ADR), ładunków drobnicowych i całopojazdowych. Ponad 70% procent realizowanych przez nas zleceń to transport chłodniczy dlatego postanowiliśmy uruchomić usługę dedykowaną dla towarów wymagających kontrolowanej temperatury – DTW Fresh&Frozen.

Rozbudowane i profesjonalne zaplecze magazynowo-logistyczne pozwala nam świadczyć najwyższej jakości usługi takie jak: magazynowanie, przeładunki, etykietowanie, kompletacja, paletyzowanie, konfekcjonowanie. W ramach pełnej obsługi logistycznej posiadamy własną agencję celną.

Oferujemy również  profesjonalne przewozy ładunków w transporcie morskim i lotniczym na całym świecie z zachowaniem najwyższych standardów usług.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DTW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

KOPYTÓW 44E, 05-870 KOPYTÓW

NIP

1182078680
Copy

REGON

145482802
Copy

KRS

0000396494
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-10-07

Adres rejestrowy

KOPYTÓW 44E, 05-870 KOPYTÓW

Data rejestracji w KRS

2011-09-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-09-19

Sygnatura akt

RDF/530134/23/186

Strona WWW

http://www.dtwlogistics.pl

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

77 - Wynajem i dzierżawa

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM RÓWNIEŻ PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ WICEPREZESA) ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM RÓWNIEŻ PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ WICEPREZESA) LUB PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Damian Piotr Dobkowski
Prezes Zarządu, 39 lat
UDZIAŁOWCY
Damian Piotr Dobkowski

100% 120 udziałów o łącznej wartości 60.000,00 zł

PROKURA
Beata Anna Wołynka
prokura samoistna, 49 lat
Emilia Piecka
prokura samoistna, 46 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,3
4,8
5,2
9,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,3
0,2
-33,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,6
0,6
0,5
-21,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1
1
0,7
-25,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,4
-38,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,1
-65,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-67,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1
1
0,7
-25,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-67,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-62,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
29
36,5
17,5
-19
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,1
5
1,7
-3,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
55,2
65
68,6
3,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,6
5
1,5
-3,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4
6,3
2
-4,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
32
27
16
-11
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
2,9
3,2
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3,5
-3
-5,7
-2,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży