DS SMITH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17 STYCZNIA 45D, 02-146 WARSZAWA
NIP9511589286
Oceń firmę:
DS SMITH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9511589286
KRS0000085747
Kapitał zakładowy384 460 500,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

17 STYCZNIA 45D, 02-146 WARSZAWA

Strona internetowa

www.dssmith.com/pl/packaging

O Firmie

DS Smith jest wiodącym dostawcą opakowań z tektury falistej i tworzyw sztucznych do towarów konsumpcyjnych i przemysłowych wspieranych przez operacje związane z papierem i recyklingiem.


Jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom rynku, oferując szeroką gamę wysokiej jakości opakowań przemysłowo-transportowych, FMCG, display’e i opakowania POS, spersonalizowane opakowania ochronne oraz palety tekturowe.


Nasze doświadczenie w różnych branżach, od projektowania poprzez produkcję i dostawy po recykling, oznacza, że tworzymy rozwiązania, które uwzględniają całość, a nie tylko jedną część., a jednolite podejście i myślenie o cyklu dostaw zmniejsza złożoność i upraszcza łańcuchy dostaw naszych klientów. 

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DS SMITH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45D, 02-146 WARSZAWA

NIP

9511589286
Copy

REGON

012192007
Copy

KRS

0000085747
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-09-02

Adres rejestrowy

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45D, 02-146 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2002-02-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-02-01

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/34201/23/919

Strona WWW

www.dssmith.com/pl/packaging

Kody Pkd

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Katarzyna Monika Kala Kowalska
Członek Zarządu, 59 lat
Renata Elżbieta Siudak
Członek Zarządu, 55 lat
Konrad Maciej Brzezowski
Członek Zarządu, 50 lat
Wacław Ryszard Szczepański
Członek Zarządu, 58 lat
Krzysztof Sadowski
Prezes Zarządu, 64 lata
UDZIAŁOWCY
DAVID S. SMITH (NETHERLANDS) B.V.

762001 udziałów o łącznej wartości 381.000.500 złotych

PROKURA
Grzegorz Zbigniew Bielnik
prokurent jest uprawniony do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych wyłącznie z jednym z członkiem zarządu spółki, 47 lat
Hubert Daniel Hyb
prokurent jest uprawniony do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych wyłącznie z jednym z członkiem zarządu spółki, 43 lata
Joanna Anna Morawska
prokurent jest uprawniony do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych wyłącznie z jednym z członkiem zarządu spółki, 53 lata
Artur Andrzej Popczyk
prokurent jest uprawniony do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych wyłącznie z jednym z członkiem zarządu spółki, 52 lata
Anna Agata Polak
prokurent jest uprawniony do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych wyłącznie z jednym z członkiem zarządu spółki, 44 lata
RADA NADZORCZA
Elmar Biedermann
Reinier Schlatmann
Piotr Waldemar Kozłowski
53 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
885,3
898,1
1196,9
33,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
309,8
156,5
475,7
203,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
527,8
563,5
540,1
-4,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
837,5
720,1
1015,9
41,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
9,1
11,7
16,3
39,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
30,5
31
31
0,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
82,2
47
-22,8
-148,4
EBITDA Opis wskaźnika
115,7
79
11,8
-85,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
370,4
264,5
325,7
23,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
85,2
48
-19,3
-140,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
63,7
35,8
-23,4
-165,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
12,1
6,3
-4,3
-10,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,2
4
-2
-6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
63
78,3
53,2
-25,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
13,1
8,8
1
-7,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
9,3
5,2
-1,9
-7,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
114
49
133
84
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-05-2022 - 30-04-2023
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-05-2022 - 30-04-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-05-2022 - 30-04-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży