DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA
UL. LĘBORSKA 31, 77-100 BYTÓW
NIP8421622720
Oceń firmę:
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP8421622720
KRS0000140428
Kapitał zakładowy57 424 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. LĘBORSKA 31, 77-100 BYTÓW

Strona internetowa

www.drutex.pl
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LĘBORSKA 31, 77-100 BYTÓW

NIP

8421622720
Copy

REGON

771564493
Copy

KRS

0000140428
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Adres rejestrowy

UL. LĘBORSKA 31, 77-100 BYTÓW

Data rejestracji w KRS

2002-11-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-11-25

Sygnatura akt

GD.VIII NS-REJ.KRS/12334/20/21

Strona WWW

WWW.DRUTEX.PL

Kody Pkd

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego

23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU; 3) DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU; 4) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
ZARZĄD
Jacek Sierzputowski
Członek Zarządu, 59 lat
Leszek Konstanty Gierszewski
Prezes Zarządu, 71 lat
Kamila Newlin Łukowicz
Wiceprezes Zarządu, 40 lat
RADA NADZORCZA
Jerzy Gierszewski
61 lat
Magdalena Profus Burzec
38 lat
Jarosław Horodecki
67 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
926,6
974,4
1054,8
8,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
97,5
104,6
81,1
-22,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
436,5
527,8
641,1
21,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
534
632,4
722,2
14,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
105,3
150,1
195,1
29,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
38
41,5
51,9
25,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
108,2
120,6
139,7
15,9
EBITDA Opis wskaźnika
146,8
162,1
193,3
19,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
84,9
97
113,3
16,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
283,4
307,5
365,8
18,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
108,8
120,7
141,5
17,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
19,5
18,4
17,7
-0,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
9,2
10
10,7
0,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
81,7
83,5
88,8
5,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
15,8
16,6
18,3
1,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
11,7
12,4
13,2
0,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
26
30
26
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
4,3
3,8
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,5
-0,7
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży