DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA
UL. LĘBORSKA 31, 77-100 BYTÓW
NIP8421622720
Oceń firmę:
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP8421622720
KRS0000140428
Kapitał zakładowy21 690 000,00 zł
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

UL. LĘBORSKA 31, 77-100 BYTÓW

Strona internetowa

www.drutex.pl
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LĘBORSKA 31, 77-100 BYTÓW

NIP

8421622720
Copy

REGON

771564493
Copy

KRS

0000140428
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Adres rejestrowy

UL. LĘBORSKA 31, 77-100 BYTÓW

Data rejestracji w KRS

2002-11-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-11-25

Sygnatura akt

RDF/519743/23/117

Strona WWW

WWW.DRUTEX.PL

Kody Pkd

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego

23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU; 3) DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU; 4) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
ZARZĄD
Jacek Sierzputowski
Członek Zarządu, 60 lat
Kamila Gierszewska
Wiceprezes Zarządu, 41 lat
Leszek Konstanty Gierszewski
Prezes Zarządu, 72 lata
UDZIAŁOWCY
Leszek Gierszewski
PROKURA
Damian Marcin Dworek
łączna, 42 lata
Mirosław Furtan
łączna, 45 lat
Bartosz Augustyn Kędzierski
łączna, 33 lata
RADA NADZORCZA
Jerzy Gierszewski
62 lata
Magdalena Profus Burzec
39 lat
Jarosław Horodecki
68 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
974,4
1054,8
1417,5
34,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
104,6
81,1
147,7
82,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
527,8
641,1
835,4
30,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
632,4
722,2
983,1
36,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
150,1
195,1
158,6
-18,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
41,5
51,9
62,8
21
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
120,6
139,7
242,1
73,3
EBITDA Opis wskaźnika
162,1
193,3
306,2
58,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
307,5
365,8
462,2
26,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
120,7
141,5
243,4
72
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
97
113,3
194,4
71,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
18,4
17,7
23,3
5,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
10
10,7
13,7
3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
83,5
88,8
85
-3,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
16,6
18,3
21,6
3,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
12,4
13,2
17,1
3,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
30
26
36
10
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,8
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,7
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Krzysztof 2023-08-24 22:38:35
Okna Iglo EXT totalnie skradły moje serce! Mają 5 komór, 2 uszczelki EPDM, będą więc dobrym izolatorem jeśli chodzi o temperatury i hałas. Jakby tego było mało, otwierają się na zewnątrz! Równie dobrych okien nie udało mi się znaleźć, a te dodatkowo można jeszcze zmodyfikować.

Firmy z tej samej branży