ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna Profil firmy "DROPER LOGISTIC" sp. z o.o.
"DROPER LOGISTIC" sp. z o.o.
NIP8862759224
KRS0000203823
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Lotnicza 1, 58-160 Świebodzice

Numer telefonu

+48 601 791 016

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna

O Firmie

Branża transportu i logistyki magazynowej od 2004r. siedziba- przy strefie ekonomicznej w Świebodzicach- 58-160

Oferta

Droper Logistic świadczy usłuigi organizacji dostaw towarów na terenie calej Europy + prowadzi logistykę magazynową /składowanie, przeładunki, konfekcjonowanie,dystrybucja/

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"DROPER LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WAŁBRZYSKA 38G, 58-160 ŚWIEBODZICE

NIP

8862759224
Copy

REGON

891517049
Copy

KRS

0000203823
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-04-18

Adres rejestrowy

UL. WAŁBRZYSKA 38G, 58-160 ŚWIEBODZICE

Data rejestracji w KRS

2004-04-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-04-16

Sygnatura akt

WR.IX NS-REJ.KRS/19437/21/825

Kody Pkd

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77 - Wynajem i dzierżawa

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY JEDNOOSOBOWY SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Renata Józefowicz
Prezes Zarządu, 48 lat
UDZIAŁOWCY
Lilianna Alicja Żylska Dłużniewska

71,43% 25 udziałów o łącznej wartości 25.000, zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Renata Józefowicz

28,57% 10 udziałów o łacznej wysokości 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych).

PROKURA
Lilianna Alicja Żylska Dłużniewska
prokura samoistna i jednoosobowa, 61 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
7,8
6,9
7,7
12,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,1
2,1
1,1
-47,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,9
4,3
1,8
-57,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,9
6,4
2,9
-54,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,6
1,7
1,6
-5,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,1
-79,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,6
193,9
EBITDA Opis wskaźnika
0,6
0,5
0,6
25,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,3
3,1
2,9
-5,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,5
202,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,6
148,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
4,1
3,8
27,2
23,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,6
2,4
6,4
4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
70,1
67,5
62,7
-4,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
7
7,3
8,1
0,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,3
3
7,9
4,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
61
100
51
-49
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,6
1,5
2,7
1,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
-1,9
-2,6
-0,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży