DROGLINE Sp. z o.o.
Janiny Omańkowskiej 93b/8, 60-465 Poznań
NIP7811865654
Oceń firmę:
DROGLINE Sp. z o.o.
NIP7811865654
KRS0000404409
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Janiny Omańkowskiej 93b/8, 60-465 Poznań

O Firmie

Firma DROGLINE powstała w 2011 roku i zajmuje sie oznakowaniem poziomym oraz pionowym dróg, garaży, parkingów, placów oraz hal.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem GRACO oraz WAGNER do wykonywania oznakowania.

W swoim doświadczeniu mamy takie realizacje jak;

1. Odnowa oznakowania poziomego miasta Poznania

2. Wykonanie oznakowania poziomego hali sprzedaży Bricomam w Szczecinie

3. Wykonanie oznakowania poziomego parkingu IKEA w Poznaniu.

oraz wiele innych realizacji

Zapraszamy do współpracy

Wiesław Łopuszyński

[email protected]

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DROGLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 93B / 8, 60-465 POZNAŃ

NIP

7811865654
Copy

REGON

301736886
Copy

KRS

0000404409
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-01

Adres rejestrowy

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 93B / 8, 60-465 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2011-12-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-12-07

Sygnatura akt

RDF/363711/21/871

Kody Pkd

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Wiesław Kazimierz Łopuszyński
Prezes Zarządu, 53 lata
UDZIAŁOWCY
Wiesław Kazimierz Łopuszyński

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
1,1
0,8
-20,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0,6
0,9
0,7
-16
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0
-88,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,3
0
-91,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,8
0,8
2,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0
-93,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
1
0,8
-22,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
56,6
37,9
2,3
-35,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
46,8
35,3
2,6
-32,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
54,4
39,3
5,2
-34,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
66,5
75,3
97,3
22
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży