DRAFT Piotr Jasiński PROJEKTY BUDOWLANE, ADAPTACJE, PRZEBUDO
Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
NIP6891118917
TEL+48500348155
Oceń firmę:
DRAFT Piotr Jasiński PROJEKTY BUDOWLANE, ADAPTACJE, PRZEBUDO
NIP6891118917
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Akademicka 6, 35-084 Rzeszów

Numer telefonu

+48500348155

Strona internetowa

http://www.draft.com.pl

O Firmie

O firmie

Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji technicznych z zakresu projektów budowlanych budynków: mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków o przeznaczeniu usługowym a także przemysłowym.

Projektujemy przebudowy, rozbudowy, adaptacje budynków już istniej±cych. Dodatkowo opracowujemy dokumentacje w zakresie projektów branżowych w zakresie:

 • konstrukcji
 • instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych

Działamy na terenie całego województwa podkarpackiego.

Nasza Oferta

Projekty Architektoniczno-Budowlane:

 • Budynków nowych
 • Rozbudowy, przebudowy budynków istniej±cych
 • Inwentaryzacje
 • Ekspertyzy techniczne
 • Swiadecctwa energetyczne

Opracowania Branżowe w zakresie:

 • Konstrukcji budowlanych
 • Instalacji Elektrycznych
 • Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych

Kierowanie oraz Nadzory budów w zakresie:

 • branży konstrukcyjno-budowlanej (obiekty kubaturowe)
 • branży elektrycznej

Partnerzy:

Biura projektów typowych:

 • www.archon.pl
 • www.archeton.pl
 • www.z500.pl
 • www.archipelag.pl

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DRAFT JASIŃSKI PIOTR

Copy

NIP

6891118917
Copy

REGON

180018820
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-08-22

Adres rejestrowy

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszów

Przedsiębiorca

PIOTR JASIŃSKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2005-02-21

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży